Českým vysokým školám ubývají studenti

Počty posluchačů vysokých škol v Česku klesají. Důvodem jsou nižší počty mladších ročníků v celkové populaci země. Úbytkem jsou nejvíce postiženy soukromé vzdělávací instituce, píše deník Metro.

Přihlášek uchazečů o vysokoškolské studium registrují české univerzity v posledních letech méně než na přelomu století. Zajímavé je porovnání veřejných vysokých škol se soukromými. „Na veřejných představoval pokles dvacet pět procent, mnohem vyšší byl u nestátních zařízení,“ uvádí Marek Vojtěch Řezanka z Českého statistického úřadu. Zatímco „státní“ univerzity přišly asi o pětinu nových studentů, soukromé musely za posledních osm let odepsat pětačtyřicet procent uchazečů. „Pokles studentů a absolventů koresponduje s úbytkem osob ve věku dvacet až dvacet devět let v celkové populaci,“ vysvětluje Řezanka z ČSÚ. Mezi mladými lidmi do 24 let ubylo téměř třicet procent osob, ve věkové kategorii do 29 let přibližně desetina.

O 19,5 tisíc osob poklesl počet vysokoškoláků na českých univerzitách v letech 2010 až 2018. Pro srovnání: nejvíc vysokoškoláků studovalo v celém Československu ve školním roce 1981/1982 – přes 120 tisíc.

O české univerzity měli vždy zájem zahraniční studenti. V ČSR v letech 1918 až 1938 převažovali z cizinců ti ze slovanských zemí. V roce 2018 bylo u nás cizích studentů skoro 45 tisíc (z 290 tisíc). Asi polovinu tvořili Slováci, takřka šest tisíc bylo z Ruska, více než tři tisíce z Ukrajiny.

Více informací naleznete v publikaci ČSÚ Terciární vzdělávání: Studenti a absolventi vysokoškolského a vyššího odborného vzdělávání – 2018.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Vzdělávání