Češi chtějí recyklovat a šetřit energie

Celkem 96 % Čechů se snaží různými způsoby chránit životní prostředí a více než 70 % preferuje třídění a následnou recyklaci před spalováním odpadů a skládkováním. Omezení skládkování je podle 89 % z nich jedním z důležitých nástrojů pro zlepšení kvality životního prostředí. Vyplývá to z výsledků průzkumu veřejného mínění agentury STEM/MARK, o němž informoval zpravodajský server moderniobec.cz.

Češi jsou připraveni čelit výzvám moderního odpadového hospodářství a chránit přírodu. Vypovídá o tom i fakt, že více než 96 % respondentů průzkumu uvedlo, že se snaží chránit životní prostředí. Tuzemští obyvatelé také například aktivně třídí odpad (91 %) nebo se snaží šetřit vodou a energiemi (78 %).

Ačkoliv ČR patří k evropské špičce v třídění odpadu, zaostává v následném nakládání s ním. V roce 2018 dokázala Česká republika recyklovat podle údajů ČSÚ pouze 27 % vytříděného odpadu. Z toho vyplývá, že jeho podstatná část končí na skládkách či ve spalovnách. Státy Evropské unie od tohoto nakládání s odpady postupně upouštějí a směřují k cirkulární ekonomice. Obyvatelé ČR tuto změnu také vnímají – na 70 % respondentů by preferovalo třídění a recyklaci odpadu před jeho spalováním. Obdobně se Češi staví i ke skládkám.

Internetový průzkum na souboru 505 respondentů ve věku 18–75 let dále zjistil, že Češi nechtějí stavět spalovny na úkor recyklace. Tři ze čtyř respondentů se navíc shodují na tom, že spalovny závažným způsobem poškozují životní prostředí. V očích společnosti se tak řadí např. za uhelné elektrárny (90 %) nebo chemické továrny (89 %). Stejně negativně Češi pohlížejí i na skládky (86 %), které už však jsou legislativně omezeny a od jejich budování se upouští.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Životní prostředí