V Ústeckém kraji se loni mírně zvýšila kriminalita

V roce 2019 bylo v Ústeckém kraji spácháno téměř 17,1 tisíc trestných činů. Meziročně jejich počet stoupl o více jak 3 %, přesto šlo o druhý nejlepší výsledek od roku 1991. Současně došlo k nejvyšší objasněnosti trestních případů v kraji od roku 1999. Rekordní kriminalita byla v okresech Most a Chomutov, uvádí analýza ČSÚ Kriminalita v Ústeckém kraji v roce 2019 (předběžné údaje).

Podle údajů Policejního prezidia ČR bylo v roce 2019 v Ústeckém kraji spácháno 17 099 trestných činů, což představuje druhý nejnižší počet od roku 1991. Ještě méně jich bylo v roce 2018. Nejvyšší počet v kraji byl zaznamenán v roce 1993, kdy došlo k 40 281 činům. V meziročním srovnání trestná činnost v Ústeckém kraji v roce 2019 vzrostla o 3,3 % (o 539 případů).

Počet spáchaných trestných činů meziročně stoupl ve většině krajů, z toho nejvíce v Karlovarském kraji (o 13,9 %) a nejméně v Jihomoravském kraji (o 1,0 %). Nárůst v Ústeckém kraji byl čtvrtý nejnižší. Pokles počtu trestných případů registrovali pouze v Libereckém a Zlínském kraji.

Nejvyšší počet trestných činů z pohledu jednotlivých okresů Ústeckého kraje byl loni v okresech Most a Chomutov (téměř 3 tisíce). Naopak nejméně trestných činů bylo spácháno v okrese Louny.

Počet registrovaných trestných činů přepočtených na 1 000 obyvatel kraje je v Ústeckém kraji dlouhodobě druhý nejvyšší po Praze. V roce 2019 dosáhl tento ukazatel v kraji hodnoty 20,8 případů, v Praze představoval 37,9 případů. Okresem s nejvyšší kriminalitou v Ústeckém kraji byl v roce 2019 okres Most (26,7 případů), naproti tomu nejnižší kriminalitu evidovali v okresech Litoměřice a Louny (14,7 resp. 15,2 případů na 1 000 obyvatel).

Většina zjištěných trestných činů patří dlouhodobě mezi obecnou kriminalitu (násilné, mravnostní a majetkové trestné činy). V roce 2019 bylo v Ústeckém kraji klasifikováno jako obecné celkem 11 805 činů. Jejich podíl na celkovém počtu spáchaných trestných činů představoval v loňském roce 69,0 %. Z oblasti obecné kriminality zaujímají ve všech krajích nejvyšší podíl trestné činy majetkové (krádeže vloupáním, krádeže prosté, zejména kapesní a věcí z automobilů, podvody, zpronevěry atd.). V Ústeckém kraji dosáhl v roce 2019 jejich podíl 61,1 %.

Druhé v pořadí jsou násilné trestné činy (vraždy, úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování apod.), v loňském roce se na obecné kriminalitě kraje podílely 12,4 %. Hospodářská kriminalita se na celkovém počtu trestných činů v Ústeckém kraji v roce 2019 podílela 11,2 %.

V průběhu roku 2019 se na území Ústeckého kraje podařilo objasnit 10 946 trestných činů, což představovalo objasněnost 64,0 % (nárůst proti roku 2018 o 0,8 p. b.) z celkového počtu registrovaných trestných činů. Úspěšnost policistů Ústeckého kraje při řešení kriminálních případů byla v loňském roce nejvyšší od roku 1999. Podíl objasněnosti byl v roce 2019 nejvyšší v okrese Ústí nad Labem (71,8 %), naproti tomu nejnižší v okrese Litoměřice (59,8 %).

Při přepočtu na 1 000 obyvatel bylo v Ústeckém kraji objasněno 13,3 případů. Z pohledu okresů bylo nejvíce činů objasněno v Mostě (17,0 případů). Nejméně objasněných trestných činů na 1 000 obyvatel zaznamenali v loňském roce policisté v okresech Litoměřice (8,8 případů) a Louny (9,6 případů).

Více zde.