Výdaje na protipožární ochranu v Česku patří k nejvyšším v EU

V roce 2019 bylo ve 22 členských státech Evropské unie s dostupnými údaji zaměstnáno jako hasič téměř 22 000 osob, což představuje 0,1 % celkové zaměstnanosti v EU. Nejvyšší podíly hasičů na celkové pracovní síle měly Estonsko, Kypr a Lotyšsko (shodně 0,4 % celkové zaměstnanosti). Maximální podíl vládních výdajů na protipožární ochranu byl v Bulharsku, minimální v Dánsku.

Hasiči stojí v současnosti v popředí boje s koronavirovou epidemií. V mnoha evropských zemích nezastávají jen svou tradiční roli, ale podílejí se i na zajišťování dalších základních služeb pro své spoluobčany, jako je řízení sanitek, dodávka léků a potravin, testování na přítomnost viru covid-19 nebo vyhledávání mrtvých.

V roce 2018 činily vládní výdaje 27 členských států EU na „služby požární ochrany“ 29,5 miliard eur. Tyto výdaje se rovnaly 0,5 % celkových vládních výdajů, což je méně než částka vynaložená na činnost policie (1,9 % celkových výdajů v roce 2018). Od roku 2001 zůstávají výdaje na služby požární ochrany stabilně na úrovni 0,4 – 0,5 % celkových vládních výdajů.

V roce 2018 se podíly vládních výdajů na protipožární ochranu k celkovým výdajům v jednotlivých členských státech EU výrazně lišily. Pohybovaly se od 0,1 % v Dánsku, 0,2 % na Maltě a 0,3 % v Irsku, Rakousku, Portugalsku a Slovinsku po 0,7 % v Česku a Litvě, 0,8 % v Rumunsku a rekordních 0,9 % v Bulharsku.

Více zde.