Práva k hudebním dílům vydělala v Česku 1,2 miliardy

Čeští a zahraniční autoři a nakladatelé inkasovali v roce 2019 prostřednictvím autorských odměn 811,7 mil. Kč. Interpreti a výrobci hudebních nahrávek obdrželi 377,1 mil. Kč. To vyplývá z čerstvě zveřejněných výročních zpráv českých kolektivních správců práv k hudebním dílům.

Příjmy za užití hudebních děl a nahrávek například ve vysílání, na diskotékách, v restauracích nebo obchodech hrají každoročně důležitou roli pro české hudebníky a autory. To dokládá mimo jiné nejnovější zpráva České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI), která zastřešuje výrobce hudebních nahrávek. Zatímco v mezinárodním průměru tvoří provozovací práva pouze jednu osminu příjmů z hudebních nahrávek, v rámci českého trhu se podílejí na celkových příjmech dvěma pětinami.

Velký rozdíl mezi strukturou českého hudebního trhu a mezinárodním průměrem může být způsoben relativně nízkým počtem českých uživatelů zpoplatněných streamingových služeb. Podle údajů Českého statistického úřadu zakoupilo v roce 2019 hudbu nebo film přes internet (včetně downloadu a streamingu) pouze 7 % osob starších 16 let. Mezinárodním statistikám přitom vévodí příjmy ze streamingu s více než polovičním podílem. Vzhledem k rychlé dynamice růstu podílu streamingových platforem na příjmech českých výrobců nahrávek (mezi lety 2018 a 2019 vzrostly příjmy ze streamingu o 34 %) však lze očekávat, že se tento rozdíl bude v příštích letech vyrovnávat a příjmy ze streamingu budou i v Česku tvořit největší část hudebního trhu.

Struktura hudebního trhu v roce 2019 (%)

Autorům jde nejvíc z vysílání a veřejných produkcí

Významnými nositeli práv k hudebním dílům jsou vedle výrobců hudebních nahrávek také samotní autoři (hudební skladatelé, textaři) a nakladatelé. Ti jsou v České republice zastupováni Ochranným svazem autorským (OSA), který v roce 2019 inkasoval za užití autorských práv více než 1,1 mld. Kč. Nejvyšší podíl z této částky (42 %) tvořily příjmy plynoucí z vysílání a online médií ve výši 469,8 mil. Kč. Podrobný pohled na vývoj struktury těchto příjmů zobrazuje přiložený graf.

Na celkové částce plynoucí z vysílání a online médií se v roce 2019 nejvíce podílely příjmy z užití děl v televizním a rozhlasovém vysílání (67 %), které však ve sledovaném období mírně klesaly. Naopak nejdynamičtěji se v posledních letech vyvíjely příjmy z online médií – ty vzrostly mezi lety 2015 a 2019 více než pětkrát. I přes výrazný meziroční nárůst tvořily příjmy z online médií v roce 2019 pouze desetinový podíl na celkové vybrané částce. To může být způsobeno mimo jiné relativně nízkým poplatkem za jedno přehrání hudebních nahrávek ve srovnání s částkami putujícími z rozhlasu a televize. Zbytek příjmů (22 %) plynul v roce 2019 z práv k přenosu vysílání (poplatky provozovatelů převzatého vysílání – například kabelové televize).

Další významnou součást příjmů z autorských práv tvořilo v roce 2019 podle OSA veřejné provozování (40 %). Na celkové vybrané částce ve výši 447,2 mil. Kč se nejvyšší měrou podílely příjmy z užití reprodukované hudby v prostorách určených pro veřejnost (229,1 mil. Kč) a z koncertů (199,2 mil. Kč). Zbývající příjmy za užití autorských práv (18 %) ve výši 194,3 mil. Kč plynuly z fyzických nosičů, ze zahraničí či z agenturního zastupování autorů. Samotným autorům a nakladatelům pak bylo po odečtení režijní srážky za kolektivní správu vyplaceno 811,7 mil. Kč. Z této částky připadlo 577,7 mil. Kč tuzemským nositelům práv a 234 mil. Kč putovalo do zahraničí.

Vývoj struktury příjmů plynoucích z vysílání a online médií (%)

Interpreti obdrželi téměř 200 mil. Kč

Mezi další nositele práv patří interpreti (hudebníci, zpěváci). Ti se podílejí mimo jiné například na studiovém nahrávání skladeb a jejich rukopis utváří výslednou podobu nahrávek. Interpreti jsou spolu s výrobci hudebních nahrávek zastupováni kolektivním správcem Intergram. Z celkové částky ve výši 377,1 mil. Kč, kterou Intergram vyplatil v roce 2019 nositelům práv k hudebním dílům (interpretům a výrobcům), obdrželi interpreti 195,3 mil. Kč. Velký podíl mělo, stejně jako u autorských odměn, veřejné provozování (27 %) a televizní a rozhlasové vysílání (16 %). Další významné položky celkových příjmů interpretů tvoří odměny z reprízovaných pořadů (28 %), příjmy z nenahraných nosičů (12 %) či příjmy z rozpuštěných rezerv (10 %).

Celková struktura příjmů z autorských práv (mil. Kč)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.