Hospodaření vládních institucí v 1. čtvrtletí bylo deficitní

Sektor vládních institucí v 1. čtvrtletí 2020 hospodařil se schodkem 65,4 mld. Kč.

Deficitní hospodaření je vzhledem k cyklu příjmů a výdajů na začátku roku obvyklé, tentokrát se ale jednalo o mimořádný výsledek. Výdaje se totiž meziročně zvýšily o 54,2 mld. Kč, zčásti kvůli reakci na nastalou březnovou krizi, ale také kvůli zvýšení výdajů na sociální dávky (zejména starobní důchody). Posílily rovněž kapitálové výdaje. Příjmy naopak klesly o 8,3 mld. Kč. Propad se týkal hlavních zdrojů příjmů – daní z výroby a dovozu i běžných daní z důchodů a jmění. Výrazně zpomalil výběr sociálních příspěvků navázaných na mzdy.

Hospodaření vládních institucí dosahovalo v posledních čtyřech letech přebytků mimo jiné i díky silnému růstu daňových příjmů vyvolanému příznivým ekonomickým vývojem. Od 2. poloviny roku 2018 ale začal růst výdajů předbíhat příjmy.

Meziroční růst příjmů a výdajů sektoru vládních institucí (mld. Kč)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.