Květnový zahraniční obchod se zbožím skončil v přebytku

Celkové kladné saldo zahraničního obchodu ale meziročně silně kleslo.

Nejnovější výsledky zahraničního obchodu se zbožím ukázaly na trvající meziroční propad vývozu i dovozu zboží. Ten se sice oproti dubnu zmírnil, stále ale zůstal mimořádně vysoký (vývoz se v květnu meziročně propadl o 98,7 mld. Kč, dovoz o 73,7 mld. Kč). Bilance v květnu dosáhla přebytku 1,3 mld. Kč, meziročně o 22,0 mld. Kč méně.

Silný a rostoucí přebytek zahraničního obchodu byl v posledních deseti letech zdrojem domácího ekonomického růstu. Bližší pohled ukazuje, že kladné saldo posiloval zejména obchod s motorovými vozidly. Ten je ale nyní hluboce zasažen odstávkami podniků i poklesem poptávky. O jak vážný propad se jedná, ukazuje kumulace bilance od ledna do května. Celkový přebytek za leden až květen dosáhl 16,9 mld. Kč a meziročně se propadl o 71,2 mld. Kč. To je nejmenší kladné saldo od roku 2011.

Bilance zahraničního obchodu se zbožím (kumulace leden až květen, mld. Kč)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.