Jednodušší vyhledávání dat ČSÚ

Nový programový balík odstraňuje problémy uživatelů v prostředí R.

Uživatelé, kteří pracují s daty ČSÚ v prostředí R, mívají občas technické problémy při vyhledávání, stahování a načítání souborů. Nově dostupný softwarový balík z repozitáře CRAN dokáže tyto problémy odstranit. Software umožní zobrazení aktuálního katalogu všech otevřených datových sad ČSÚ včetně metadat a následně vyhledání a filtrování vybraných datových zdrojů. Vybraný dataset lze načíst jediným příkazem do formátu data frame, tak, že sloupce se převedou do správných datových typů. Stejně jednoduše je možné načíst většinu číselníků a metadat nebo zobrazit dokumentaci datových sad.

Detailní informace k balíku najdete zde.