Svatby v Nizozemsku koronaviru navzdory

Počet uzavřených sňatků po zavedení opatření proti nemoci covid-19 znatelně poklesl. Přesto si i v době největších omezení každý týden řeklo „ano“ více než 500 párů.

Po celá léta je v Nizozemsku nejoblíbenějším dnem pro vstup do manželství pátek. A právě v tyto dny byl pokles největší. V roce 2019 bylo každý pátek ve 12. až 20. týdnu roku uzavřeno více než 300 manželství. V letošním roce, kdy od 12. týdne došlo k omezení počtu účastníků svatebních obřadů na maximálně 30 osob, se průměrný počet pátečních svateb pohyboval mírně nad 100.

Po pátku je nejoblíbenějším dnem pro svatby pondělí. První den v týdnu je totiž v mnoha nizozemských obcích pořádání svatby osvobozeno od správních poplatků a také jsou v tento den k dispozici různé slevy v restauracích. Počet pondělních sňatků se proto snížil jen mírně, a sice z průměrných více než 200 svateb v roce 2019 na 175 svateb v roce 2020. Pro pořádek je nutné uvést, že počty svateb v tento den byly letos ovlivněny dvěma výjimečnými pondělky. Na pondělí připadl jak Den krále (27. dubna), kdy se prakticky žádné svatby nekonají, tak i 4. květen, kdy si Nizozemci tradičně připomínají své padlé ve světových válkách a ani tento den není pro svatby častou volbou.

Jakou roli hraje datum

V každém roce nastávají situace, kdy je nějaké datum ve své číselné podobě nějak výjimečné. V letošním roce je to vždy 20. den každého kalendářního měsíce. V únoru letošního roku se v Nizozemsku konalo celkově 1,5krát více svateb než ve stejném měsíci v předchozích letech. Nejvíce (754) jich proběhlo ve čtvrtek 20. 2. 2020, což více než desetinásobně převyšovalo počty sňatků ve zbývajících únorových čtvrtcích. Dalším populárním datem byla neděle 2. 2. 2020. Neděle jsou obvykle méně oblíbené, ale k tomuto datu bylo zaregistrováno téměř 60 manželství. Pátek 20. 3. 2020 si za svatební den navzdory opatřením proti šíření nového typu koronaviru vybralo téměř tolik párů jako v předchozím roce pátek 22. března, kde číselná kombinace 22. 3. 2019 nevypadala tak zajímavě, ale zase neplatila žádná omezení ohledně shromažďování. V pondělí 20. 4. 2020 bylo téměř 1,5krát více svateb než o průměrném pondělí v dubnu roku 2019. Datum 20. 4. 2020 tak má ve svém oddacím listu zapsáno 309 párů.

Registrovaná partnerství

Počet párů, které se rozhodly pro registrované partnerství, sice v posledních letech neustále rostl, avšak i v tomto případě mělo zavedení opatření proti šíření koronaviru za následek meziroční snížení. Tento pokles byl jistě alespoň zčásti způsoben skutečností, že dostupných pondělí, což je zdaleka nejčastější den pro uzavření registrovaného partnerství, bylo letos méně o již zmíněné svátky Den krále a Den vzpomínky na padlé. U registrovaných partnerství je mnohem menší vazba na „líbivá“ data, než je tomu v případě svateb. Ale i tak bylo ve čtvrtek 20. února uzavřeno téměř 4,5krát více registrovaných partnerství než v jiné čtvrtky toho měsíce.

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.