Kolik let stráví Evropané prací?

V roce 2019 byla v zemích EU pro osoby ve věku 15 let očekávaná průměrná délka pracovního života 35,9 roku.

I v roce 2019 platilo, že očekávaná délka pracovního života mužů je delší než u žen (38,3 roku pro muže ve srovnání s 33,4 roky pro ženy). A i když očekávané průměrné trvání pracovního života bylo od začátku datové řady u mužů delší než u žen, rozdíly mezi pohlavími se snižují. Od roku 2000, kdy muži měli před sebou průměrně o 7,1 roku více pracovní aktivity než ženy, se rozdíl zmenšil na 4,9 roku.

Mezi členskými státy EU mělo v roce 2019 nejdelší očekávanou délku pracovního života Švédsko a Nizozemsko (42,0 roku, resp. 41,0 roku). Byly to jediné dva členské státy EU, v nichž očekávaná doba pracovní aktivity překročila hranici 40 let.

Dále následovaly Dánsko (40,0 let), Německo (39,1 let) a Estonsko (39,0 let). Naopak nejkratší očekávaná délka pracovního života byla zaznamenána v Itálii (32,0 let), v Chorvatsku (32,5 roku), Řecku (33,2 roku), Belgii a Polsku (shodně 33,6 roku).

Oproti roku 2000 byla očekávaná průměrná délka pracovního života téměř ve všech členských státech EU v roce 2019 delší. V průměru se prodloužila o 3,6 roku. Výjimkou je Rumunsko, kde došlo ke zkrácení z 36,0 na 33,8 roku. Největší prodloužení délky pracovního života mezi lety 2000 a 2019 zaznamenali na Maltě (7,6 let, z 28,9 na 36,5 roku), v Maďarsku (6,9 let) a v Estonsku (5,6 let). Nejkratší zvýšení evidovali statistici v Dánsku (1,7 roku) a v Řecku (1,8 roku).

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.