Přístup ke zdravotnímu pojištění v USA

V roce 2018 nemělo zdravotní pojištění v žádném okamžiku roku 8,5 % obyvatel, tj. 27,5 mil. osob. Míra nepojištěnosti se proti roku 2017 zvýšila o 0,6 procentního bodu.

Zpráva US Census Bureau udává, že mezi lety 2017 a 2018 se procento osob s veřejným pokrytím zdravotního pojištění snížilo o 0,4 procentního bodu a podíl osob se soukromým pokrytím se statisticky nezměnil. Počet nepojištěných proti předchozímu roku stoupl o 1,9 mil. osob.

V roce 2018 bylo soukromé zdravotní pojištění nadále převládajícím typem pojištění. Využívaly jej více než dvě třetiny z pojištěných osob (67,3 %). Veřejné pojištění krylo 34,4 % pojištěných. Z různých podtypů zdravotního pojištění zůstávalo nejčastější pojištění hrazené zaměstnavatelem, které alespoň v části kalendářního roku 2018 pokrývalo 55,1 % populace.

Procento nepojištěných dětí mladších 19 let se mezi roky 2017 a 2018 zvýšilo o 0,6 procentního bodu na 5,5 %. Zastoupení osob bez zdravotního pojištění se v letech 2017 až 2018 snížilo ve třech státech a zvýšilo v osmi státech.

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.