Kvalita bydlení patří v Plzeňském kraji k nejlepším

Plzeňský kraj se řadí ke krajům s nejvyšší kvalitou bydlení v celém Česku. Na vlhký a tmavý byt, hlučné prostředí a znečištěné okolí si zde stěžuje nejméně domácností. Vyplývá to z výsledků šetření příjmů a životních podmínek domácností ČSÚ za rok 2019.

Kvalitu bydlení posuzoval ČSÚ prostřednictvím několika subjektivních kritérií. Jeho tazatelé se ve vybraných domácnostech ptali, zda považují svůj byt za vlhký, tmavý nebo malý a zda je obtěžuje hluk z domu, respektive z ulice. Zajímali se také, jak znečištěné je okolní prostředí a zda se ve svém okolí setkávají s vandalstvím a kriminalitou.

Nejvyšší podíl domácností s vlhkostí v bytě statistici zjistili v krajích Libereckém (12,6 %) a Vysočina (10,2 %), naopak nejnižší podíl nespokojených domácností evidovali v Plzeňském (3,8 %) a Jihočeském kraji (4,7 %). Tmavý byt vadil nejvíce domácnostem v Libereckém (8,0 %) a Pardubickém kraji (4,3 %), naopak nejlépe dopadlo hodnocení opět v Plzeňském kraji, kde bylo nespokojených pouze 1,6 % domácností. Druhý nejnižší podíl byl v Královéhradeckém kraji (1,7 %).

Na bydlení v malém bytě upozorňovaly domácnosti s nejvyšším podílem v Libereckém kraji (9,1 %) a v Praze (7,7 %), nejnižší podíl domácností byl v krajích Jihočeském (4,2 %), Královéhradeckém a Ústeckém (shodně 4,8 %). V Plzeňském kraji tento podíl činil 5,1 %, a byl tedy čtvrtý nejnižší v mezikrajském porovnání.

Na hluk z domu nebo ulice si stěžovalo nejvíce domácností v Královéhradeckém kraji (19,7 %) a v Praze (19,5 %), nejméně domácností trpělo nadměrným hlukem v krajích Plzeňském (7,8 %) a Jihočeském (9,7 %). Znečištěné okolní prostředí hodnotily nejhůře domácnosti v Praze (16,1 %) a v Ústeckém kraji (15,2 %). Nejméně trápilo domácnosti v krajích Plzeňském (4,6 %) a Jihočeském (4,7 %).

Vandalství a kriminalitu v okolí považovaly za nejhorší domácnosti v Ústeckém kraji (14,1 %) a v Praze (11,2 %). Nejméně vadily v krajích Vysočina (2,9 %) a Pardubickém (3,4 %). V Plzeňském kraji považovalo vandalství a kriminalitu v okolí za nevyhovující 3,5 % domácností. Tento podíl byl v porovnání s ostatními kraji třetí nejnižší.

Více zde a zde.