Pohyb zboží přes hranice se v Evropě pomalu vrací do normálu

Dle údajů Eurostatu meziroční pokles hodnoty vývozu zboží ve většině zemí EU v červnu výrazně zmírnil.

V úvodu je důležité poznamenat, že ukazatele Eu­rostatu zachycují fyzické toky zboží přes hranice jednotlivých členských států EU, přičemž se nemusí vždy jednat o uskutečněný zahraniční obchod, při kterém dojde i ke změně vlastnictví mezi rezidentem a nerezidentem. Zjednodušeně, údaje Eurostatu za­hrnují i kvazi-tranzity, a metodicky tedy odpovídají „neočištěným“ údajům, které ČSÚ publikuje pod po­jmem pohyb zboží přes hranice. Uvedené údaje tedy odpovídají harmonizovaným údajům Eurostatu, ale mohou se lišit od jednotlivých národních statistik.

Propad od března

Ekonomický propad, který přinesla opatření proti šíření koronaviru, velmi vážně zasáhl vývozce všude v Evropě. Přitom už ve druhé polovině loňského roku bylo patrné, že dynamika zahraničního ob­chodu zpomaluje, a v některých zemích dokonce hodnota vývozu klesala. Březen ale přinesl propad vývozu i dovozu v naprosté většině zemí EU. Kromě obvyklého ochlazení poptávky totiž mnohé podniky přistoupily k dočasnému omezení výroby nebo uza­vření provozů. K nejhlubšímu propadu došlo v průběhu dubna a května, kdy v naprosté většině zemí meziročně klesla hodnota exportu o desítky procent.

Prudké zlepšení v červnu

V červnu již bylo patrné oživení v průmyslu, které se samozřejmě promítlo do výsledků zahraničního obchodu. V některých zemích hodnota vývozu zboží dokonce meziročně rostla. Nejvíce na Kypru (15,8 %), v Irsku (12,6 %) a v Chorvatsku (4,5 %). Mírně ale rostl vývoz i v Polsku (2,2 %) a Rakousku (1,0 %).

Ve většině zemí byla hodnota exportu zboží stále pod úrovní června 2019. Nejvíce se vývoz propadl na Maltě (–38,6 %), ve Francii (–18,8 %, v květnu to ale bylo –41,9 %) a ve Finsku (–16,2 %, v květnu –30,9 %). Česko patřilo také k zemím, kde po velmi vážném propadu nastalo zlepšení. Podle údajů Eurostatu u nás v červnu hodnota exportu meziročně klesla o 2,4 % (v dubnu to bylo –37,2 % a v květnu –29,1 %).

Pro další ekonomický vývoj bude přitom důležitá rovněž prosperita našich nejbližších sousedů. Jak bylo uvedeno výše, Polsko i Rakousko patřily k několika zemím, kde vývoz mírně rostl. Pro nás klíčová ně­mecká ekonomika vykázala pokles exportu o 9,3 % (sedmý nejvyšší v EU). Na Slovensku, kde dubnový a květnový pokles patřil k nejvážnějším, se v červnu hodnota vývozu snížila o 1,0 %.

Meziroční růst hodnoty vývozu zboží v zemích EU (červen, %)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.