Silný růst spotřebitelských cen pokračuje

Meziroční přírůstek spotřebitelských cen v červenci dosáhl 3,4 %. Dynamika tedy oproti květnu i červnu mírně zrychlila.

Česko tak setrvává výrazně nad průměrem EU, kde v červnu meziroční přírůstek cen dosáhl 0,8 %. Výrazné zpomalení, které v posledních několika měsících bylo možné pozorovat ve většině zemí EU, souviselo s pro­padem cen ropy. I v Česku v květnu z tohoto důvodu byl přírůstek spotřebitelských cen pod 3 % (tehdy se ceny dopravy propadly o 3,9 %). V červenci ale mezi­roční pokles cen dopravy zmírnil na 0,6 %.

Zrychloval růst cen alkoholických nápojů a ta­báku (v červenci 10,5 %). Zvýšená meziroční dy­namika je u této skupiny patrná už od počátku roku. Tehdy se ale projevil efekt předzásobení. Zatímco u alkoholických nápojů růst zrychlil už v lednu, ceny tabáku prudce zrychlily svůj nárůst až v květnu. Celkový meziroční růst spotřebitel­ských cen tak získal nový impulz, který překonal i vliv zpomalení dynamiky ve dvou důležitých skupinách – u potravin a nealkoholických nápojů a u bydlení a energií.

Meziroční růst cen vybraných druhů zboží (%)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.