Zlepšujeme prostředí pro zaměstnance i uživatele dat

V srpnu byla dokončena několik měsíců trvající rekonstrukce prostor ČSÚ.

V pražském sídle Českého statistického úřadu zdárně skončila rekonstrukce přízemních prostor a volebního sálu ve 4. podlaží. Celý projekt zahr­noval 12 veřejných zakázek v komplexní hodnotě cca 10,5 mil. Kč bez DPH, zrekonstruovaná plocha činí 1 125 m2.

Novou podobu díky této akci získalo zázemí pro ubytování zaměstnanců a spolupracovníků ČSÚ z krajských správ i ústřední statistická knihovna včetně SafeCentra, které slouží ke studiu mikrodat pro účely vědeckého výzkumu. Modernizací a úpra­vami prošel také volební sál, v němž se zpracovávají výsledky voleb.

Zcela nově byly vytvořeny prostory pro dětskou skupinu Staťáček. Ta má kapacitu 12 dětí ve věku od dvou do pěti let, o které se starají dvě kvalifikované pečující osoby. Děti zde mohou pobývat každý všední den od 7:30 do 16:30 hodin. Zajištěno je i stravování a odpolední odpočinek. Součástí prostor pro dětskou skupinu je také menší venkovní zatravněné hřiště, za příznivého počasí mohou děti rovněž využívat k vycházkám a hrám parky a hřiště v okolí úřadu. Docházku dětí je možné sjednat buď jako celotý­denní, nebo jen v určitých dnech v týdnu. V případě potřeby, a bude-li volná kapacita, lze vykrýt i potřebu příležitostného umístění dítěte ve skupině.

Část nákladů na vybudování a provoz dětské sku­piny bude hrazena z prostředků Evropského sociál­ního fondu, operačního programu Zaměstnanost, v rámci projektu s registračním číslem CZ.03.1.51/ 0.0/0.0/18_133/0014395.

V průběhu slavnostního otevření rekonstruo­vaných prostor poděkoval předseda ČSÚ Marek Rojíček všem, kteří se na náročné akci podíleli, a vyjádřil přesvědčení, že výsledky ocení nejen za­městnanci, ale i uživatelé dat z ČSÚ.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.