Evropským pivním králem je stále Německo

V roce 2019 bylo podle Eurostatu v zemích EU vyrobeno 34 mld. litrů alkoholického piva. Na jednoho obyvatele tak připadá přibližně 77 litrů.

Kromě toho se vyrobilo ještě 1,4 mld. litrů piva, které obsahovalo méně než 0,5 % alkoholu nebo neobsahovalo vůbec žádný alkohol.

V Německu se loni vyrobilo 8,0 mld. litrů, tj. 23 % celkové produkce EU. Přibližně každé čtvrté pivo obsahující alkohol vy­robené v EU tak pocházelo z Německa. Za Německem následo­valy Polsko a Španělsko (po 3,9 mld. litrů, tj. 11 %), Nizozemsko (2,5 mld. litrů, tj. 7 %), Belgie (2,4 mld. litrů, tj. 7 %), Francie (2,0 mld. litrů, tedy 6 %) a Česko (1,9 mld. litrů, tj. 6 %).

Ve srovnání s rokem 2018 zaznamenaly největší nárůst výroby alkoholického piva Litva (+7 %), Španělsko (+6 %) a Itálie (+5 %). Naproti tomu výroba piva v Nizozemsku klesla meziročně o 9 %, v Lotyšsku o 7 % a na Slovensku o 6 %.

Trh s alkoholickými pivy, která se nevyrábějí v EU, je okra­jový. Při dovozu ze zemí mimo EU členské státy upřednostňo­valy britské (278 mil. litrů, tj. 47 % veškerého dovozu piva mimo EU) a mexické pivo (125 mil. litrů, 21 %) před srbským (61 mil. litrů, 10 %), běloruským (33 mil. litrů, 6 %) či americkým pivem (19 milionů litrů, 3 %).

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.