Statistici budou oslavovat 20. října

Letošní světový den statistiky se ponese v duchu hesla „propojení světa s daty, kterým můžeme důvěřovat“.

Zvolené téma upozorňuje na význam ověřených a relevantními metodami získaných dat pro správné rozhodování politiků, úřed­níků, vědců, manažerů firem, ale i běžných občanů, jejichž sou­časné činy ovlivní budoucí vývoj života lidí na Zemi.

Světový den statistiky se připomíná od roku 2010 v pětiletých intervalech, letos se tedy připravuje třetí oslava. Koordinaci akcí a mezinárodní kampaň zaštiťuje Statistická komise OSN, která vzhledem k probíhající pandemii covid-19 upustila od velké spo­lečenské události, na níž by se sešli statistici z celého světa. Vzá­jemné setkání a výměna zkušeností se uskuteční pouze virtuálně prostřednictvím internetu a těžiště oslav se tentokrát přesune do jednotlivých zemí, kde budou místní statistické komunity organi­zovat své vlastní akce. I tak je ale důležité význam kvalitní statis­tiky pro další rozvoj společnosti a pro řešení závažných problémů lidstva neustále připomínat.

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.