Evropané si rozšiřují znalosti online kurzy

V roce 2019 se osm procent obyvatel Evropské unie ve věku 16 až 74 let účastnilo online kurzů, tedy o jedno procento více než v roce 2017. Ve srovnání s rokem 2010 se tento podíl dokonce zdvojnásobil. Vyplývá to z výsledků šetření Evropského statistického úřadu o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci.

Online kurzy jsou pohodlným způsobem, jak se naučit něco nového nebo prohloubit znalosti v určité oblasti. Lidé si mohou například zlepšit jazykové znalosti, rozšířit odbornou kvalifikaci nebo se jednoduše zabavit. Během pandemie koronaviru, kdy byli obyvatelé Unie nuceni co nejvíce omezit své sociální kontakty, nabízejí online kurzy bezpečnou alternativu pro vzdělávání a odbornou přípravu.

V účasti na online kurzech vynikaly z členských států EU především skandinávské země. V roce 2019 absolvovalo ve Finsku online kurzy 21 % lidí ve věku 16 až 74 let, ve Švédsku činil tento podíl 18 %. Za nimi následovaly Španělsko (15 %), Estonsko (14 %), Irsko a Nizozemsko (shodně 13 %). Na dolním konci žebříčku se umístily Bulharsko (2 %), Rumunsko (3 %) a Lotyšsko (4 %). V Česku se do internetového vzdělávání zapojilo 6 % obyvatel.

Mezi průzkumem v roce 2017 a průzkumem v roce 2019 se podíl lidí, kteří se účastnili online kurzů, zvýšil ve velké většině členských států Unie. Největší nárůst byl zaznamenán v Irsku, a to ze 4 % v roce 2017 na 13 % v roce 2019 (+ 9 procentních bodů (p.b.)). Výrazně vzrostl také na Maltě (+ 6 p.b.) a ve Finsku (+ 5 p.b.).

Online kurzy jsou obvykle bližší mladým lidem než průměrné dospělé populaci. V roce 2019 se jich zúčastnilo 13 % mladých lidí ve věku 16 až 24 let a jen 9 % dospělých ve věku 25 až 64 let. Mezi staršími lidmi ve věku 65 až 74 let to bylo pouze jedno procento.

Ještě větší rozdíly mezi věkovými kategoriemi panovaly v případech, kdy byla nutná online komunikace s lektory nebo spolužáky prostřednictvím některé z komunikačních aplikací. V roce 2019 uvedlo 28 % mladých lidí ve věku 16 až 24 let, že se zapojilo do online diskuze, zatímco v případě osob ve věku 25 až 64 let to bylo pouze 7 %.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie