ASEAN: Statistická ročenka 2019

Brzy po založení v roce 1967 začala statistická divize Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) zveřejňovat základní statistické charakteristiky o svých členech.

ASEAN sdružuje Brunej, Fi­lipíny, Indonésii, Kambodžu, Laos, Malajsii, Myanmar, Sin­gapur, Thajsko a Vietnam. Za cíl si organizace vytkla urych­lit ekonomický růst, sociální pokrok, kulturní rozvoj a vzá­jemné vztahy svých členů s tím, že v současnosti spolupracuje i ve vojenskopolitické a mezi­národněpolitické oblasti. Jakých pokroků dosáhla, lze mj. zjis­tit ze statistické ročenky, v níž kromě údajů za uplynulý ka­lendářní rok nechybí u vybra­ných ukazatelů ani dlouhodobé časové řady.

Více zde.