FAO: Mladí – budoucnost zemědělství?

Mládež tvoří zhruba pětinu populace rozvojových a rozvíjejících se ekonomik. Kde najdou tito lidé pracovní uplatnění?

V zemědělství je do značné míry nevyužitý rezervoár pra­covních příležitostí. Avšak ná­ročnost práce a nízká finanční odměna, která v případě rodin­ného zemědělství v méně roz­vinutých zemích je často nu­lová, neboť rodinní příslušníci pracují „za byt a stravu“, odvá­dějí mladé lidi od zemědělství a přispívají k migraci z venkov­ských oblastí. Tomu chce FAO zabránit.