Trhu s biopotravinami se v Česku v roce 2018 dařilo

Zájem o biopotraviny u nás roste. Jejich celková spotřeba, včetně dovozu, byla v roce 2018 v Česku 4,4 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2017 jde o nárůst o 33 %. Celkový obrat s biopotravinami českých subjektů, včetně vývozu, dosáhl předloni přibližně 7 miliard korun. Vyplývá to z údajů Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

V roce 2018 činila průměrná roční spotřeba biopotravin na obyvatele 416 Kč (oproti 314 Kč v roce 2017) a jejich podíl na celkové spotřebě potravin a nápojů vzrostl na 1,58 %. Meziroční růst v letech 2017 a 2018 potvrzuje dynamicky rostoucí zájem o biopotraviny. Tomu odpovídá i celkový nárůst výrobců biopotravin, který vzrostl o 11,3 % z 672 na 748.

Z celkové spotřeby biopotravin činil obrat v maloobchodě 3,45 miliardy korun. Ve veřejném stravování obrat meziročně vzrostl na 209 milionů korun, obrat přímého prodeje, kde šlo zejména o přímý prodej z ekofarem, dosáhl 228 milionů a prodej prostřednictvím e-shopů 545 milionů korun. Po přičtení exportu ve výši 2,59 miliardy korun tak byl v roce 2018 celkový obrat uskutečněný českými subjekty 7,02 miliardy korun.

Nejvíce biopotravin nakoupili čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích, tedy v supermarketech a hypermarketech (36,2 %, tj. 1,6 mld. Kč), prostřednictvím prodejen zdravé výživy a biopotravin (16,9 %, tj. 749 mil. Kč) a drogérií (14,9 %, 661 mil. Kč). Biopotraviny z dovozu (při zahrnutí jen těch finálních) se na maloobchodním obratu v roce 2018 podílely 47 %.

Hlavní kategorií biopotravin s největším objemem prodejů je dlouhodobě kategorie „Ostatní zpracované potraviny“ (41% podíl), přičemž téměř tři čtvrtiny tvořily káva a čaj, hotové pokrmy (vč. dětské výživy) a ostatní zpracované biopotraviny zahrnující zejména doplňky stravy. Na druhém místě je kategorie „Mléko a mléčné výrobky“ (20 %) následovaná kategorií „Ovoce a zelenina“ (17 %).

Čeští výrobci vyvezli do zahraničí biopotraviny za zhruba 2,1 miliardy korun. Tento vývoz trvale roste a směřuje převážně do zemí EU, přičemž největší objem biopotravin (790 mil. Kč) byl vyvezen do ostatních zemí EU nesousedících s ČR a do Německa (395 mil. Kč). Přestože Německo nadále představuje významné odbytiště české bioprodukce, meziročně došlo ke snížení objemu exportu o více než 43 % (301 mil. Kč). Přitom 83 % výrobců biopotravin uplatnilo většinu své výroby na českém trhu.

Detailní pohled na zemědělství v českých zemích v posledních sto letech poskytuje jedinečná publikace ČSÚ „České zemědělství očima statistiky – 1918-2017“. Najdete zde kontinuální časové řady dat, které dovolují srovnání v chronologickém rámci a umožňují postihnout dlouhodobé vývojové trendy. V publikaci se přitom odrážejí i samotné dějiny zemědělské statistiky jako oboru, jenž má dlouhou tradici v rámci statistiky jako takové, kterou provází prakticky od jejího vzniku ve druhé polovině 18. století.

Více informací na www.czso.cz

Zemědělství