Odhad sklizně je příznivý

Podle posledního zářijového odhadu sklizní je úroda základních polních plodin v letošním roce vesměs příznivá. Sklidilo se více obilovin, řepky a máku, očekává se také vyšší sklizeň brambor nebo cukrovky. Naopak méně se sklidilo chmele. Dařilo se košťálové a kořenové zelenině, s problémy se ale potýkali pěstitelé rajčat a okurek.

Poslední letošní odhad sklizně k 15. září předpokládá dobrou úrodu většiny polních plodin. V červnu, tedy v době prvních odhadů sklizně, zemědělci očekávali nižší úrodu, protože se obávali dalšího extrémně suchého a nadprůměrně teplého roku. To se naštěstí nevyplnilo. Počasí bylo v průběhu vegetace pro většinu plodin příznivé s dostatečným přísunem srážek a menším počtem tropických dnů. Se suchem se přesto museli vypořádat i letos zemědělci v oblastech srážkového stínu v části Ústeckého kraje. Především v Ústeckém a Středočeském kraji, ale i jinde, musí zemědělci čelit kalamitnímu přemnožení hraboše, který působí škody na sklizni i v zakládaných porostech ozimů. Začátek sklizně byl proti loňskému roku u většiny plodin v průměru o dva týdny opožděný a její průběh je kvůli deštivému počasí také pomalejší.

Někde je horší kvalita

Sklizeň základních obilovin skončila začátkem září. Podle posledního odhadu se sklidilo téměř 8 milionů tun obilovin včetně kukuřice. Meziročně je odhad sklizně o 5 % vyšší a o 4 % převyšuje desetiletý průměr. Na nárůstu sklizně se podílely všechny druhy obilovin. Kvalita obilovin je celkově dobrá, ale lokálně se vyskytují problémy s nižší kvalitou potravinářské pšenice i žita. Nižší je také kvalita sladovnického ječmene.

Rovněž sklizeň řepky je i přes pokles výměry meziročně vyšší, a to díky nadprůměrnému výnosu. Sklidí se 1,246 milionů tun, tedy o 8 % více než loni. Sklizeň řepky je srovnatelná s desetiletým průměrem.

Česká republika patří mezi nejvýznamnější pěstitele potravinářského máku. Odhadovaná úroda máku 29 tisíc tun je velmi příznivá, je téměř o čtvrtinu vyšší než v loňském roce. Na nárůstu sklizně se podílí jak vyšší hektarový výnos, tak i rozšíření osevní plochy. Odhadovaná úroda je nejvyšší za posledních deset let.

Vyšší sklizeň se očekává také u okopanin. Brambor se sklidí 688 tisíc tun, o 65 tisíc tun více než loni, což představuje meziroční nárůst o 11 %. Na navýšení sklizně se podílí jak rozšíření osázené plochy, tak vyšší hektarové výnosy. Zatímco výnosy jsou nadprůměrné, může nastat problém s nižší kvalitou brambor. Kvůli přemokření pozemků totiž v některých lokalitách nebylo možné ošetření porostů proti chorobám. Kvůli deštivému počasí lze také očekávat komplikovanější závěr sklizně.

Cukrovky se podle odhadu sklidí 3,793 milionů tun, o 3,6 % více než v loňském roce. Ve srovnání s rokem 2017, kdy přestaly platit kvóty na produkci cukru, se výměra cukrové řepy snížila o 6 tisíc hektarů, tedy o 10 %. V porovnání s desetiletým průměrem plocha poklesla o 2 %. Letošní odhadovaná sklizeň cukrovky je o 1 % nižší než desetiletý průměr. U cukrovky se očekává meziročně nižší obsah cukru, ale nepředpokládá se, že by byl nižší než standardních 16 %.

Píce i zeleniny bude dostatek

Chovatelé hospodářských zvířat se v předcházejících suchých sezónách potýkali s nedostatkem objemných krmiv, která jsou základem krmných dávek pro přežvýkavce. Letošní úroda pícnin ale bude příznivá. Očekávaná úroda kukuřice na siláž v úrovni necelých 9 miliónů tun je především díky příznivému hektarového výnosu v meziročním srovnání o 8 % vyšší a o 13 % převyšuje desetiletý průměr. Nárůst sklizně se očekává také u vojtěšky (+5 %). Odhadovaná úroda jetele je téměř na stejné úrovni jako v loňském roce.

Odhadovaná sklizeň chmele 5,5 tisíc tun je vzhledem k propadu hektarového výnosu o pětinu nižší v porovnání s loňským rokem. Ve srovnání s desetiletým průměrem je odhad sklizně o 11 % nižší. Chmel vykazuje letos dobrou kvalitu. Výše sklizně byla nepříznivě ovlivněná chladnějším počasím v průběhu srpna, velký dopad měla také vichřice, která poničila úrodu zhruba na 60 ha chmelnic.

Letos se dařilo košťálové a kořenové zelenině. Odhad sklizně mrkve, cibule, květáku a zelí je výrazně nadprůměrný. Naopak s problémy se potýkali pěstitelé plodové zeleniny. Propad sklizně způsobilo chladnější deštivé počasí. Rajčat se podle odhadu sklidilo meziročně o čtvrtinu méně a úroda okurek je ve srovnání s loňským rokem i s desetiletým průměrem poloviční.

Ovocnáři sklidí 116 tisíc tun jablek. Ve srovnání s loňskou velmi slabou úrodou je odhad sklizně o 16 % vyšší, ale v porovnání s desetiletým průměrem jde o 3% pokles. Dařilo se hrušním a švestkám (meziročně +13 % a +14 %) a jejich úroda výrazně převyšuje také dlouhodobý průměr. Naopak se propadla sklizeň třešní nebo meruněk, v porovnání s loňským rokem i s průměrem sklizní za posledních deset let je letošní odhadovaná sklizeň o více než dvě třetiny nižší. Úroda višní byla srovnatelná se sklizní v loňském roce i s desetiletým průměrem.

Aktuálně probíhá také sklizeň ve vinohradech. Podle odhadů se očekává úroda 84 tisíc tun vinných hroznů, což je téměř o čtvrtinu více než loni a o 11 % nad desetiletým průměrem. Kvalita hroznů je zatím dobrá. Sklizeň pozdnějších odrůd révy vinné bude probíhat do konce října, proto bude záležet na dalším průběhu počasí. Ideální by byly slunné dny a nízké noční teploty bez mrazu.

Finální výsledky sklizní za rok 2020 vydá Český statistický úřad 18. února 2021.

Sklizeň zemědělských plodin v ČR (t)

Více informací na www.czso.cz

Zemědělství