Celková zaměstnanost klesla

Ekonomický propad se ve 2. čtvrtletí promítl do poklesu celkové zaměstnanosti v EU.

Celou Evropskou unii ve 2. čtvrtletí 2020 zasáhl rekordní propad hrubého domácího produktu (meziročně –13,9 %, mezičtvrtletně –11,4 %). Takový vývoj se nevyhnutelně projevil i na trhu práce. Míra nezaměstnanosti v EU se od dubna do června zvýšila ze 6,7 % na 7,1 %. Znatelně se snížil podíl volných pracovních míst na celkovém počtu pracovních míst v ekonomice (ve 4. čtvrtletí 2019 to bylo 2,2 %, v 1. čtvrtletí 1,9 % a ve 2. čtvrtletí 1,6 %). Asi nejvýrazněji ale současnou krizi reprezentuje vývoj celkové zaměstnanosti.

Největší propad v obchodě a dalších službách

Meziroční pokles celkové zaměstnanosti v EU ve 2. čtvrtletí dosáhl 2,8 % (v osobách v pojetí národních účtů), což bylo nejvíce v celé dostupné časové řadě (předchozí nejhlubší meziroční pokles ze 4. čtvrtletí 2009 činil –2,3 %). Rovněž šlo o první propad od 3. čtvrtletí 2013. Pokles zaměstnanosti se týkal téměř všech odvětví. Výjimkami byly stavebnictví (meziroční nárůst o 0,4 %) a dále veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby (0,1 %). Informační a komunikační činnosti si zachovaly stejnou úroveň zaměstnanosti jako ve 2. čtvrtletí 2019. U všech zmíněných ale došlo k výraznému zpomalení dynamiky oproti předchozím čtvrtletím.

Nejvíce se zaměstnanost meziročně snížila v uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství (–5,4 %) a dále v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech a ostatních činnostech (–5,0 %). Dlouhodobě trvající pokles se dále prohloubil v zemědělství, lesnictví a rybářství (–4,3 %). Celková zaměstnanost podle dostupných dat meziročně klesla všude v EU s výjimkou Malty (nárůst o 4,3 %). Největší propad zaznamenali ve Španělsku (–7,6 %), Maďarsku (–5,5 %) a  v  Rakousku (–4,0 %). Nejmírněji poklesla zaměstnanost v Belgii (–0,3 %), na Kypru (–0,4 %) a v Chorvatsku (–0,9 %). V Česku mírný meziroční pokles zaměstnanosti probíhal již od 4. čtvrtletí 2019, v letošním 2. kvartálu se ale prohloubil na –1,9 %.

Meziroční změna celkové zaměstnanosti* v zemích EU (2. čtvrtletí 2020, %)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost