Spotřeba zbytného zboží se propadla

Spotřebu domácností ovlivnilo uzavření části provozoven.

Jarní uzavření části maloobchodu a  omezení provozu mnoha druhů služeb se projevilo i na spotřebě domácností, kterou zachycuje národní účetnictví. V letošním 2. čtvrtletí se tato spotřeba meziročně snížila o 7,6 % a mezičtvrtletně o 6,3 %. Výjimečnou situaci vykresluje zejména podrobnější členění spotřeby domácností podle trvanlivosti (údaje v domácím pojetí, bez sezónního očištění).

Po určitou dobu byly otevřeny jen lékárny, drogerie a prodejny potravin, což vedlo k tomu, že výdaje na předměty krátkodobé spotřeby meziročně klesly poměrně mírně, jen o 1,7 %. Uzavření ostatních prodejen pak mimo jiné vedlo k velkým propadům spotřeby statků střednědobé spotřeby o 25,0 %. Jde například o oblečení, obuv, potřeby do domácnosti, vybavení pro sport a knihy. O 12,2 % klesla spotřeba statků dlouhodobé spotřeby, mezi které patří motorová vozidla, nábytek, větší vybavení domácnosti nebo počítačové vybavení. Spotřeba služeb se ve 2. čtvrtletí propadla o 13,8 %.

Spotřeba podle trvanlivosti (meziroční růst v %, domácí pojetí, bez sezónního očištění)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby