Největším pěstitelem banánů je Indie

V letech 2000 až 2017 celosvětová produkce banánů rostla průměrným ročním tempem 3,2 % a na konci tohoto období dosáhla rekordních 114 mil. tun. Nejvíce banánů se sklidí v Indii a v Číně.

Banány se pěstují převážně v Asii, Latinské Americe a Africe. Podle Světové organizace pro výživu a zemědělství (FAO) bylo v roce 2017 možné nalézt banánovníky na přibližně 5,6 mil. ha půdy, přičemž na přelomu tisíciletí to bylo 4,6 mil. ha a v roce 1993 jen 3,6 mil. ha.

Údaje o úhrnné celosvětové produkci banánů je ale obtížné získat, protože jejich pěstování se často věnují drobní zemědělci a obchoduje se s nimi v neformálním sektoru. Například přibližně 70–80 % produkce afrických zemí pochází z místních banánovníků, které se na kontinentu vyskytují již více než 1 000 let. Jedná se většinou o banány, které jsou určeny k vaření a jako takové patří k základním potravinám. Celosvětově největšími producenty jsou podle údajů FAO Indie a Čína, které v letech 2010 až 2017 vyprodukovaly v průměru 29 mil., resp. 11 mil. tun ročně. Naprostá většina tamní produkce je ale určena pro domácí trh. Dalšími velkými producenty jsou Filipíny s ročním průměrem 7,5 mil. tun (v letech 2010 až 2017) a Ekvádor a Brazílie (shodně 7 mil. tun).

Z hlediska hodnoty vývozu byl v roce 2019 největším světovým exportérem Ekvádor, z nějž se vyvezly banány v hodnotě 3,30 mld. dolarů (22,6 % celkového exportu země), s odstupem následovaly Filipíny a Kolumbie s 1,90, resp. 1,60 mld. dolarů. Čtvrté místo patřilo Kostarice (1,59 mld.), pátou zemí v pořadí hodnoty vývozu banánů byla Guatemala (1,00 mld. dolarů). V první desítce největších světových vývozců banánů jsou poněkud překvapivě i Nizozemsko a Belgie. V jejich případě se však nejedná o vlastní produkci, ale o reexport. V Ekvádoru, na Filipínách a v Kostarice byly banány z hlediska finanční hodnoty nejvýznamnější exportní plodinou, v Kolumbii a Guatemale jim patřila druhá příčka. Pokud jde o hodnotu zemědělské produkce, banány představovaly čtvrtinu produkce v Ekvádoru, téměř pětinu v Kostarice a Guatemale a přibližně jednu desetinu na Filipínách.

Do států Evropské unie putuje třetina (33 %) banánového dovozu, čtvrtina obchodovaných banánů míří do USA. Dalšími významnými dovozci jsou Ruská federace (8 %), Japonsko (6 %) a navzdory vlastní produkci i Čína (5 %). Hlavním dovozcem banánů v bio kvalitě je Velká Británie.

Na světě je více než tisíc odrůd banánů, nejčastěji je pěstována odrůda Cavendish, která představuje přibližně 44 % celosvětové produkce. Tato odrůda poskytuje vysoké výnosy na hektar a díky krátkým stonkům je méně náchylná k poškození vnějšími vlivy, jako jsou například bouře. Rostliny banánů Cavendish jsou také známé tím, že se rychle zotavují z přírodních katastrof. Každý rok se globálně vyprodukuje přibližně 50 mil. tun banánů Cavendish.

Prakticky všechny banány dodávané na americký a evropský trh jsou plody odrůdy Cavendish, která se lépe hodí k mezinárodnímu obchodu než jiné odrůdy, protože je odolnější vůči přepravě na dlouhou vzdálenost. Odrůda Cavendish je rovněž hlavním druhem banánů produkovaných a konzumovaných v Číně a představuje jednu čtvrtinu produkce a spotřeby banánů v Indii.

Více zde a zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.