Mladým Slovincům se od rodičů nechce

Při příležitosti mezinárodního dne mládeže informoval statistický úřad Slovinské republiky, jak se změnilo chování tamní mladé generace mezi lety 1991 a 2018.

Mladí lidé jsou velmi heterogenní skupinou obyvatel s několika zlomovými body v životním cyklu. Ty jsou víceméně stejné pro různé generace, avšak věk, kdy mladí lidé přecházejí z jedné fáze života do jiné, se podle údajů ze sčítání z let 1991 a 2018 značně liší. Ve věku 26 až 29 roků se na začátku 90. let 20. století stále vzdělávalo 14 % příslušníků této věkové skupiny, v roce 2018 už v tomto věku chodili na vysokou školu dva lidé z pěti, tj. 40 %. Ve 25 letech bylo v roce 1991 zaměstnáno 82 % mladých, v roce 2018 chodil v tomto věku do práce na plný úvazek jen zhruba každý druhý (55 %). Před téměř 30 lety žila ve věku 29 let necelá pětina (19 %) mladých ve své původní rodině, v roce 2018 uváděla bezmála polovina (45 %) 29letých, že se ještě neodstěhovali od rodičů. Před 30. narozeninami mělo v roce 1991 alespoň jedno dítě 84 % žen, v roce 2018 se matkou před 30. narozeninami stala necelá polovina (49 %) žen dané generace.

Další informace o mezigeneračních rozdílech naleznete na internetových stránkách slovinského statistického úřadu.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.