Nizozemci vnímají problémy s drogami

V roce 2019 se téměř čtvrtina (24,3 %) nizozemské populace ve věku 15 a více let setkala v okolí svého bydliště s užíváním či prodejem drog.

Ze šetření Safety Monitor 2019, které mezi 135 tisíci obyvateli Nizozemska staršími 15 let provedl tamější statistický úřad, vyplynulo, že problémy s drogami pociťují především obyvatelé větších měst, i když v jednotlivých čtvrtích se situace liší. Například na území Amsterodamu vnímá potíže s drogami ve svém okolí 14 až 79 % obyvatel. Také obyvatelé regionů hraničících s Německem a Belgií se s užíváním drog nebo obchodováním s nimi setkávají s větší pravděpodobností, než je celostátní průměr. V těchto regionech jsou také častější formy obtěžování, jako je obava z mladých lidí potulujících se ulicemi, hlasité pokřikování v opilosti, ale třeba i zvýšená četnost výskytu škrábanců na zaparkovaných autech. Téměř polovina (46 %) respondentů, kteří uvedli, že v okolí jejich bydliště jsou velké potíže s drogami, vypověděla, že situace se za posledních 12 měsíců zhoršila. Tento podíl je čtyřikrát větší než mezi obyvateli, kteří ve svém okolí zaznamenali jen malé či žádné potíže s prodejem drog či jejich užíváním (12 %).

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.