Dopady koronaviru v Evropě

Webový portál shrnuje důsledky opatření pro boj s koronavirem v různých oblastech života obyvatel evropských zemí.

Během německého předsednictví Rady Evropské unie, které započalo 1. července, se německý statistický úřad Destatis zavázal poskytovat veřejnosti více informací o boji evropských zemí s následky pandemie covid-19 a o dopadu přijatých opatření na život obyvatel a vývoj ekonomiky. Jedním z projektů, jímž Destatis naplňuje svůj závazek, je webový portál EU-Monitor covid-19. Na něm zájemci najdou řadu údajů o vlivu pandemie na nejrůznější oblasti, jako jsou ekonomika, ceny, trh práce, populace a zdraví apod. Informace jsou zveřejněny formou interaktivních grafů a přehledů, díky nimž lze porovnávat vývoj vybraných ukazatelů v různých zemích a časových obdobích.

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.