Statistics Slovakia: Indikátory chudoby a sociálního vyloučení

Statistický úřad Slovenské republiky vydal začátkem září publikaci, která vychází z údajů výběrového šetření EU-SILC 2019.

Míra materiální deprivace, kdy si domácnost nemůže dovolit tři z devíti položek indikujících chudobu, poklesla v roce 2019 meziročně o 2 p. b. na 15,2 %. Míra závažné materiální deprivace, kdy je pro domácnosti již problém uhradit čtyři z devíti položek, meziročně vzrostla o 0,9 p. b. na 7,9 %. Nejvíc lidí (37,3 %) si z hlediska jednotlivých deprivačních položek nemohlo dovolit zaplatit jednou ročně týdenní dovolenou mimo domov.

Více zde.