US Census Bureau: V jakém státě žijí manželské dvojice?

Z údajů o rodišti ženicha a nevěsty je možné zjistit, jak je běžné se provdat nebo oženit za někoho narozeného ve stejném státě, v jiném státě nebo mimo USA.

Interaktivní vizualizace dat zkoumá migrační trendy mezi manželskými páry od roku 1900 do roku 2018. Každé třetí manželství (34 %) v roce 2018 bylo uzavřeno snoubenci, kteří se narodili ve stejném státě USA, ve kterém také žijí. Zhruba u sedminy (15 %) manželských dvojic pocházeli oba snoubenci ze zahraničí mimo USA. Místa narození ženicha i nevěsty za hranicemi státu, v němž nyní žijí, nalezneme u 22 % dvojic. Stejné procento připadalo na páry, v nichž jeden stále žije ve svém rodném státě a druhý se narodil jinde na území USA. Zbytek, shodně po 4 %, připadá na dvojice, kde je jeden z páru z hlediska místa narození cizinec a druhý se narodil v USA, přičemž lhostejno, zdali ve stejném státě, kde nyní žije, či v jiném.

Více zde.