Prodej pesticidů v Česku v celoevropském srovnání klesá

Mezi lety 2011–2018 se prodej pesticidů v Evropské unii stabilizoval na úrovni přibližně 360 milionů kilogramů ročně. Statistiky prodeje pesticidů se používají jako ukazatel jejich spotřeby v zemědělství, uvedl Evropský statistický úřad.

Více než dvě třetiny prodeje pesticidů v EU se realizovaly ve čtyřech členských státech (Francie, Španělsko, Itálie a Německo). Tyto země jsou také hlavními zemědělskými producenty v Unii, kde společně zaujímají 51 % celkové využívané zemědělské půdy a 49 % celkové orné půdy.

Pokud jde o kategorie prodaných pesticidů, největší objemy prodejů v roce 2018 představovaly „fungicidy a baktericidy“ (45 %), poté následovaly „herbicidy, destruktory a přípravky na ničení mechů“ (32 %) a „insekticidy a akaricidy“ (11 %).

Ze 14 členských států EU, u nichž jsou k dispozici úplné údaje, byl nejvyšší nárůst prodeje pesticidů mezi lety 2011 a 2018 zaznamenán na Kypru (+ 94 %). Za ním následovaly Rakousko (+ 53 %), Francie (+ 39 %) a Slovensko (+ 38 %). K nejvyššímu poklesu naopak došlo v Portugalsku (-43 %), Irsku (-28 %) a Česku (-27 %).

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Zemědělství