Jaké je skutečné stáří vozidel v Česku?

Podle statistických údajů je v České republice průměrné stáří vozidel 15,1 roku. Na silnicích to ale tak rozhodně nevypadá. Jak je to tedy ve skutečnosti a jsme opravdu vrakovištěm Evropy?

Klíčem k této hádance je prý tzv. dynamické měření. To se provádí tak, že na vybraných silnicích všech úrovní, tedy městských i mimoměstských, probíhá zaznamenávání registračních značek. Tyto záznamy jsou následně předány ministerstvu dopravy, které k nim přiřadí potřebné parametry. Takto získaná data dávají tedy daleko lepší představu o skutečném stavu vozového parku než statická metoda, která vychází z registru vozidel a nijak nereflektuje, zda se vozidla objevují v reálném provozu, či nikoliv.

Podle tohoto měření je průměrné stáří vozidel, která jezdí v reálném provozu, 8,5 roku. „Že nejsme vrakovištěm Evropy, se potvrzuje i v českých autobazarech, kde se v současné době nejvíce prodávají vozidla stará 8-10 let,“ uvádějí zástupci Asociace autobazarů APPAA.

„Zatímco v roce 2010 bylo průměrné stáří prodávaných vozidel 10 let a průměrná cena vozu byla 125 000 Kč, tak v roce 2020 je průměrné stáří prodaných vozů 7,5 let a průměrná cena 175 000 Kč,“ potvrzují zástupci firmy Auto ESA a doplňují: „V posledních 2 letech zaznamenáváme stále větší poptávku po vozidlech do 5 let stáří, které splňují poslední velmi přísné emisní limity“.

Také podle statistik Svazu dovozců automobilů (SDA) se dovoz ojetin propadl o 25,8 % na 55 134 ks. Jejich průměrné stáří je 10,6 roku, přičemž podíl vozidel starších 10 let činí již 52,89 %.

Podle dynamického měření (alespoň z pohledu stáří vozového parku) jsme na úrovni Rakouska, Švýcarska, nebo Německa. Vozidla starší 15 let v reálném provozu najezdí v průměru cca 2 000 km ročně.

Také ČSÚ zveřejňuje statistiku dopravy v Česku, a to jak z hlediska naturálního, tak finančního. Vedle údajů o automobilech sleduje také železniční a vodní dopravu. Najdete jí na webu statistického úřadu.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika