Maloobchod – říjen 2020

Maloobchodní tržby se oproti říjnu loňského roku reálně snížily o 0,2 %. Ve srovnání s letošním zářím byly nižší o 1,9 %. Od 22. října byla uzavřena velká část maloobchodních prodejen.

Během října se postupně zpřísňovala protiepidemická opatření, což velmi negativně působilo na důvěru spotřebitelů. Ti se obávali zejména zhoršení celkové i jejich vlastní finanční situace, růstu cen a zvýšení nezaměstnanosti. Rovněž důvěra obchodníků a jejich hodnocení celkové ekonomické situace se zhoršily.

Opatření proti šíření koronaviru znamenala uzavření nebo omezení provozu řady prodejen převážně nepotravinářského zboží. Jeho prodej tak klesl o 0,2 %. Naopak spotřebitelé se více orientovali na potraviny, u kterých růst tržeb podobně jako v únoru a březnu výrazně zrychlil (3,3 %). Nižší mobilita zřejmě vedla k reálnému poklesu tržeb za pohonné hmoty (-10,4 %), obdobně jako na jaře.

Uzavření prodejen část poptávky spotřebitelů směřovalo k nákupům prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby (růst tržeb o 31,5 %). Podobně rostly tržby i nespecializovaným prodejnám s převahou potravin (řetězce, 5,3 %). I tato změna zvyklostí spotřebitelů pravděpodobně negativně zasáhla specializované prodejny potravin (pokles tržeb o 17,3 %).

Velký pokles tržeb oproti loňskému říjnu zaznamenaly prodejny s oděvy a obuví (o 36,5 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 18,8 %) a s počítačovým a komunikačním zařízením (o 16,4 %). Naopak prodejnám s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím se tržby zvýšily o 6,3 %.

Ve většině zemí EU navzdory zhoršené epidemické situaci maloobchodní tržby oproti září i loňskému říjnu vzrostly. Velmi příznivě se maloobchod vyvíjel v Německu, tržby rostly i v Rakousku a Polsku. Pokles maloobchodu ve srovnání se zářím zaznamenalo Slovensko.

Ve srovnání s říjnem 2019 se velmi silně zvýšily ceny alkoholických nápojů a tabáku. Výrazně zdražovaly i potraviny a nealkoholické nápoje, odívání a obuv a bytové vybavení a zařízení domácností. Oproti loňskému říjnu byly nižší ceny pohonných hmot.

Celkově od ledna do října tržby v maloobchodě reálně klesly o 0,7 % oproti stejnému období loňského roku. Z toho se tržby za potraviny snížily o 0,3 %. Naopak za nepotravinářské zboží se tržby zvýšily o 0,8 %. Velký propad (-8,0 %) byl zaznamenán u pohonných hmot.

Maloobchod (bez prodeje a oprav motorových vozidel) v roce 2019

Reálný růst tržeb o 4,8 %. Z toho tržby maloobchodu s potravinami rostly o 2,0 %, nepotravinářského zboží o 7,6 %, s pohonnými hmotami o 2,3 %.

Potraviny tvořily 39,7 % tržeb v maloobchodě, nepotravinářské zboží 49,2 %. Řetězce v odvětví prodeje potravin (podniky s více než 1000 zaměstnanci) tvořily 26,7 % tržeb.

Zaměstnával 6,6 % osob v národním hospodářství. Z toho 80 % jsou zaměstnanci a 20 % sebezaměstnaní. Na hrubé přidané hodnotě v národním hospodářství se podílel 4,2 %.

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby