Průmysl – říjen 2020

Průmyslová produkce oproti loňskému říjnu vzrostla o 1,3 %. Meziročně rostla produkce naposledy v květnu 2019.  Proti září se zvýšila o 3,0 %.

K růstu produkce mohutně přispívala výroba motorových vozidel, která byla nejvíce negativně ovlivněna jarními uzavírkami provozů. Výroba motorových vozidel v říjnu pozitivně působila i v oblasti nových zakázek či zaměstnanosti a její oživení stálo i za příznivým vývojem exportu a obchodní bilance. Pozitivně se vyvíjely i další obory výrazně zaměřené na export – výroba pryžových a plastových výrobků, výroba elektrických zařízení.

Ve směru poklesu průmyslové produkce působila zejména energetika (vliv odstávky Dukovan), strojírenství a opravy a instalace strojů a zařízení.

Vývoj v ostatních evropských ekonomikách byl podobný – po letním zvolnění podzim zřejmě přinesl oživení.

Hodnota nových zakázek vzrostla ve srovnání s loňským říjnem o 5,2 %. Zvyšovaly se hlavně zakázky ze zahraničí, tuzemské klesaly. Nárůstu vévodila výroba motorových vozidel. Rostly i zakázky pro výrobu elektrických zařízení a počítačů a elektronických a optických přístrojů. Naopak chemická výroba, strojírenství a farmacie zaznamenaly pokles.

Důvěra podnikatelů v průmyslu se v říjnu na rozdíl od zbytku ekonomiky zvyšovala. Podnikatelé v menší míře hodnotili svou současnou poptávku jako nedostatečnou, na druhé straně jich méně očekávalo růst tempa výrobní činnosti nebo zlepšení své celkové ekonomické situace.

Ceny průmyslových výrobců oproti říjnu 2019 vzrostly o 0,3 %. Silně rostly ceny elektřiny a dopravních prostředků (zejména příslušenství pro motorová vozidla). Trvající vliv měl propad cen ropy – ten přímo ovlivnil pokles cen koksu a rafinovaných ropných výrobků a souvisí s ním i snížení cen v chemickém průmyslu.

Oproti loňskému říjnu v průmyslu klesl počet zaměstnanců o 4,1 %. Jejich průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla o 2,5 %.

Průmyslová produkce od ledna do října klesla ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 9,7 %. Zejména exportní obory utrpěly, i když se jim většinou daří ztráty postupně smazávat. Produkce motorových vozidel je nižší o 16,1 %, strojírenství o 13,8 %. Přibližně o desetinu zaostává také kovovýroba, výroba pryžových a plastových výrobků, výroba elektrických zařízení. Loňskou úroveň výroby si udrželo potravinářství. Produkce se zvýšila zejména v papírenství a farmacii. 

Průmysl v roce 2019

Pokles produkce o 0,2 %. Klíčový zpracovatelský průmysl stagnoval, produkce těžby a dobývání klesla o 6,4 % a výroby a rozvodu elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 0,4 %.

Největší podíl na produkci průmyslu má (podle vah roku 2015) výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (17,0 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu páry a klimatizovaného vzduchu (11,2 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (10,0 %). Výroba potravinářských výrobků představuje 4,6 %, nápoje 1,8 %.

Zaměstnával 28,7 % osob v národním hospodářství. Z toho 92 % jsou zaměstnanci a 8 % sebezaměstnaní. Na hrubé přidané hodnotě v národním hospodářství se podílel 29,2 %.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika