Konjunkturální průzkum – prosinec 2020

Souhrnná důvěra v ekonomiku se v prosinci po nepříznivém vývoji v předchozích dvou měsících zvýšila. Meziměsíční růst důvěry nastal u podnikatelů i spotřebitelů. Šetření proběhlo od 1. do 17. prosince a zachytilo zejména vliv dílčího dočasného rozvolnění protipandemických opatření. Byť byl meziměsíční růst celkové důvěry nejsilnější od července 2020, byla její úroveň v prosinci výrazně nižší než na počátku roku a rovněž slabší než v září 2020.

Důvěra podnikatelů v průmyslu se oproti listopadu zvýšila a dostala se na úroveň z února 2020. Očekávání výrobní činnosti v příštích 3 měsících se zlepšilo, negativní trend z podzimního období se tak zastavil. Oživení pokračovalo v hodnocení současné celkové poptávky – to bylo v prosinci nejlepší od léta loňského roku.

Důvěra ve stavebnictví reagovala na turbulentní vývoj v ekonomice v poslední třetině roku poklidně. Oproti listopadu se zvýšila. Hodnocení současné celkové poptávky zůstalo negativní, bylo však nejvyšší za posledních devět měsíců. Situace v oblasti zaměstnanosti (stav i výhled) zůstává stabilizovaná.

Důvěra v obchodě se v prosinci mírně zvýšila. Podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou se po listopadovém poklesu téměř nezměnil. Očekávaní vývoje celkové ekonomické situace v příštích 3 i 6 měsících se zlepšilo a zůstávalo pozitivní.

Ve vybraných službách důvěra po citelném poklesu v říjnu i listopadu na konci roku zvýšila, vývoj v jednotlivých odvětvích služeb byl ale výrazně diferencovaný. Příznivější bylo zejména hodnocení současné celkové ekonomické situace i krátkodobé očekávání poptávky. Zmírnil se negativní náhled na celkovou ekonomickou situaci v příštích 3 i 6 měsících. Krátkodobá očekávání u zaměstnanosti zůstala i přes dílčí zlepšení stále nepříznivá.

Negativní saldo spotřebitelské důvěry se v prosinci zmírnilo. Obavy spotřebitelů ze zhoršení situace v ekonomice i z vlastní finanční situace polevily. Úmysl spořit se po dvouměsíčním poklesu opět zvýšil. Obavy z růstu nezaměstnanosti již dále neposilovaly, zůstávaly ale vysoké. Podíl registrovaných uchazečů o práci (na populaci ve věku 15-64 let) setrvával i díky podpůrným programům pro firmy nízké úrovni a během podzimních měsíců stagnoval na 3,8 %.

V listopadu souhrnná důvěra v ekonomiku v EU mírně klesla. Meziměsíčně se snížila poprvé od dubna 2020. Rozdíly mezi státy reflektovaly dopady časově odlišného nástupu vlny pandemie. Během října důvěra ještě rostla v polovině států Unie (např. v Itálii, Německu, Polsku či Slovensku), v listopadu tomu tak bylo jen v pěti zemích (např. Irsko, Švédsko, Finsko). Pokles důvěry v Česku patřil v obou měsících v rámci EU k nejvyšším.