Výrazně klesla zaměstnanost žen

Jarní krize byla na údajích o zaměstnanosti ve 3. čtvrtletí stále patrná.

Celková zaměstnanost (podle Výběrového šetření pracovních sil) v České republice ve 3. čtvrtletí oproti předchozímu kvartálu mírně vzrostla (+1,1 tisíce osob). Silný propad z 2. kvartálu to ale nevyrovnalo, takže zaměstnanost ve 3. čtvrtletí byla o 72,9 tisíce osob nižší než ve stejném období loňského roku. Zaměstnanost (5 233,3 tisíce) tak byla přibližně na úrovni roku 2017. Klesla zejména zaměstnanost žen (meziročně o 57,4 tisíce), u mužů byl pokles nižší. V posledních letech se zaměstnanost žen poměrně rychle zvyšovala a přibližovala se úrovni zaměstnanosti mužů. Tento trend je, zdá se, aktuálně přerušen.

Výrazně klesla zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu (–56,7 tisíce). Naopak ve stavebnictví zaměstnanost meziročně vzrostla o 22,9 tisíce. Služby také zaznamenaly velký propad (47,7 tisíce). Přitom nejvíce zasaženy byly doprava a skladování a pohostinství, a také kulturní, zábavní a rekreační činnosti.

Meziroční změna zaměstnanosti (tis. osob)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost