Index závislosti prozradí, kolik osob živí jeden pracující

Ve společnosti existují skupiny lidí, které jsou závislé na pomoci a daních lidí v produktivním věku. Těmito skupinami jsou děti a senioři. Jak tuto oblast viděl Eurostat v roce 2019?

Eurostat používá několik typů indexů závislosti. My jsme vybrali ten, který nejlépe vypovídá o početnosti populace seniorů vůči populaci lidí v produktivním věku. Jedná se o poměr seniorů ve věku 65 a více let k populaci ve věku 20 až 64 let. Čím je toto číslo vyšší, tím větší je závislost seniorů na populaci v produktivním věku.

Senioři

V  Česku připadá na 100 lidí v produktivním věku 32,6 lidí v seniorském věku. V nejobtížnějším postavení jsou Itálie a Finsko, kde je na 100 obyvatel v produktivním věku více než 38 seniorů. S vysokým indexem závislosti se potýkají také Řecko a Portugalsko. Index závislosti v nich překračuje hodnotu 37.

Česko se s hodnotou 32,6 ocitá ve společnosti Nizozemska (také 32,6) a Belgie (32,2). Příznivější hodnoty než Česko mají Španělsko, Velká Británie, Maďarsko, Rumunsko, Rakousko, Švýcarsko, Malta, Norsko, Lichtenštejnsko a Polsko. To jsou země, kde se index závislosti pohybuje v rozmezí 31,9 (Španělsko) až 28,4 (Polsko). Následují země, které jsou skokově níže. Mají index závislosti mezi 26,4 (Ukrajina) až 22,0 (Severní Makedonie). Zeměmi, v nichž je podíl seniorů ve věku 65 a více let na počtu lidí v produktivním věku nejnižší, jsou Andora (20,2), dále sestupně Arménie, Turecko a Ázerbájdžán s indexem závislosti pouze 10,6.

Děti a senioři

Pokud do indexu závislosti zahrneme i děti a mladistvé ve věku 0–19 let, získáme obrázek o tom, jak náročná je situace lidí v produktivním věku (20–64 let), kteří musejí uživit zároveň děti a studující i seniory.

Jak vidíme z grafu, v nejobtížnější situaci se nachází Francie, kde index závislosti v roce 2019 dosáhl hodnoty 79,4. Jinými slovy, na sto lidí v produktivním věku připadá 79,4 osob, které můžeme označit jako závislé.

Podobně jako Francie jsou na tom i Finsko a Švédsko. Hodnotu 70 překročil index závislosti ještě v Dánsku, Velké Británii, Řecku a Belgii. V České republice je index závislosti 66,3.

Státy s indexem pod 60 jsou Malta, Bělorusko, Slovensko, Ukrajina, Severní Makedonie, Lucembursko, Ázerbájdžán a Andora. Andora je v nejlepším postavení, protože zde na 100 obyvatel v produktivním věku nepřipadá ani polovina závislých. Je jich pouze 48,8.

Podíl populace ve věku 0-19 let plus 65 a více let k populaci ve věku 20-64 let (%, 2019)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.