Stavebnictví – listopad 2020

Stavební produkce se v listopadu meziročně reálně snížila o 8,4 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla o 0,9 % vyšší. Stavebnictví se po propadu ve 2. čtvrtletí stále nepodařilo dostatečně nastartovat.

Nepříznivý stav přetrvává v pozemním stavitelství, kde se produkce proti listopadu 2019 propadla o 11,6 %. Přes nepatrné zlepšení ve srovnání s říjnem je zde produkce přibližně na úrovni z počátku roku 2017. Větší oživení během léta zaznamenalo inženýrské stavitelství, které za listopadem 2019 zaostalo o 1,3 %. Zejména větší firmy, které tomuto segmentu dominují, těžily z vyšších investic do dopravní infrastruktury (podpořenými i fondy EU). Některé velké firmy, působící v obou hlavních segmentech stavebnictví, také patrně přesunuly část svých kapacit na inženýrské stavby.

Počet zahájených i dokončených bytů v listopadu meziročně mírně rostl, především díky kategorii bytových domů. Od počátku roku 2020 se ale v úhrnu shodně o 7 % snížil, vinou pětinového poklesu u bytů v bytových domech.

Orientační hodnota stavebních povolení v listopadu vzrostla meziročně o 23 % – nejvíce v tomto roce. Projevil se vliv nových větších projektů dopravní infrastruktury. I bez zahrnutí staveb nad 1 mld. korun orientační hodnota významně posílila (+14 %). Nadále se příznivěji vyvíjela povolení u změn dokončených staveb. Jejich hodnota v úhrnu od ledna do listopadu meziročně stagnovala, naopak u nové výstavby poklesla o desetinu.

Počet zaměstnanců ve stavebnictví klesl proti listopadu 2019 o 1,9 %. Krátkodobá očekávání stavebních podniků u zaměstnanosti ale nebyla výrazně pesimistická, zejména v inženýrském stavitelství. Pro řadu podniků stále představuje nedostatek zejména zahraničních pracovníků významnou růstovou bariéru. Po celý rok jde stabilně zhruba o třetinu stavebních podniků. V posledních týdnech komplikovala situaci i zvýšená nemocnost či karantény.

Průměrná hrubá mzda zaměstnance ve stavebnictví vzrostla v listopadu meziročně o 6,6 %, nejvíce za posledních devět měsíců. Projevilo se vyplacení ročních odměn i vánočních prémií.

Stavební produkce v EU se v říjnu meziročně snížila o 1,2 % (bez významnějších rozdílů mezi pozemním a inženýrským stavitelstvím). Největší dynamiku vykázala v Rumunsku (+21 %), mírně ale rostla např. v i Německu (+3 %) a Itálii (+2 %). Od ledna od října činil pokles v EU 5,7 %, v Česku 7,0 %. Silný útlum registrovaly Francie (-16,4 %) i Španělsko (-13,8 %). Nedařilo se ani Maďarsku (-11,6 %) či Slovensku (-13,0 %), kde výrazný pokles postihl pozemní i inženýrské stavitelství. Naopak Německo si udrželo mírný růst (+2,5 %).

Stavebnictví v ekonomice ČR v roce 2019

Produkce ve stavebnictví vzrostla o 2,6 %. Z toho ve stavitelství pozemním o 2,1 %, v inženýrském pak o 4,0 %.

Téměř 75 % stavební produkce připadá na pozemní stavitelství (především na nebytové budovy výrobní), 25 % na inženýrské stavitelství.

Zaměstnávalo 7,6 % osob v národním hospodářství. Více než třetinu pracovníků stavebnictví tvořili sebezaměstnaní.

Podíl stavebnictví na hrubé přidané hodnotě v celé ekonomice – 5,6 %.

Investice do obydlí a ostatních budov a staveb tvořily 41 % všech fixních investic v ekonomice. V rámci sektoru vládních institucí pak 59 %, u domácností dokonce 85 %.

Od veřejných zadavatelů pocházelo 46 % hodnoty stavebních prací.

Více informací na www.czso.cz

Stavebnictví, byty