Pandemie covidu-19 zvýší chudobu

Nemoc covid-19 klade po celém světě nejen vysoké nároky na zdravotnické systémy, ale ovlivňuje i pracovní trh, což se projevuje také v zemědělství a může vést ke změnám v množství produkovaných potravin.

Narušení způsobená pandemií nemoci covid­19 jsou v hospodářské a sociální oblasti mnohdy zničující. Počet podvyživených osob, který Světová zdravotnická organizace (WHO) v současnosti odhaduje na téměř 690 milionů, by se mohl do konce roku 2020 zvýšit až o dalších 132 milionů osob. Další desítky milionů lidí jsou ohroženy extrémní chudobou. Monitorování dostupnosti potravin v domácnostech v reálném čase a odhady založené na modelech naznačují, že kvůli zhoršujícím se podmínkám zaměstnanosti a dalším faktorům se mohlo od února 2020 do stavu akutního nedostatku potravin dostat až 45 milionů lidí, z nichž většina (33 milionů) žije v jižní a jihovýchodní Asii a většina ze zbytku v subsaharské Africe.

WHO ve své zprávě vydané v říjnu očekává, že koronavirus v příštích dvou letech sníží celosvětový ekonomický výkon o 8,5 mld. dolarů. Odhady naznačují, že počet lidí, kteří by mohli být ještě do konce roku 2020 uvrženi do extrémní chudoby, může dosáhnout až 50 milionů osob, přičemž přibližně polovina tohoto nárůstu se bude tentokrát týkat obyvatel subsaharské Afriky.

Ohrožena je i zemědělská produkce

Podle WHO téměř polovině z 3,3 miliardy ekonomicky aktivních osob na světě hrozí ztráta obživy. Obzvláště zranitelní jsou pracovníci v neformální ekonomice, protože většině i za běžných okolností chybí jak sociální ochrana, tak i přístup ke kvalitní zdravotní péči, a v současné situaci navíc ještě zcela ztratili příjem nebo musejí vyjít s příjmem výrazně nižším. Pro mnohé z nich pak žádný příjem znamená žádné jídlo, v lepším případě méně jídla nebo méně výživné jídlo.

Pandemie ovlivňuje celý potravinový systém a odhalila jeho křehkost. Uzavření hranic a další omezovací opatření brání zemědělcům v přístupu na trhy. To se netýká jen prodeje vypěstovaných produktů, které v některých oblastech nemá třeba ani kdo sklidit, ale jsou omezeny také nákupy vstupů (např. hnojiv). Tím vším jsou narušeny domácí i mezinárodní potravinové řetězce a omezen přístup ke zdravé, bezpečné a rozmanité stravě.

Miliony zemědělských pracovníků – placených i samostatně výdělečně činných – se ve světě potýkají s vysokou úrovní chudoby, podvýživy a jsou nyní ve zvýšené míře nuceni pracovat za podmínek, ve kterých je nejen opomíjena bezpečnost práce, ale lze při nich už hovořit o zneužívání. Mnozí z nich však i přesto pokračují v práci, často v nebezpečných podmínkách, čímž vystavují sebe a své rodiny dalším rizikům. Záruka bezpečnosti a zdraví všech zemědělsko­potravinářských pracovníků – od prvovýrobců po osoby zabývající se zpracováním potravin, dopravou a maloobchodem, včetně prodejců pouličního občerstvení – a také lepší příjmy a ochrana budou zásadní pro záchranu životů a ochranu veřejného zdraví, živobytí lidí a zabezpečení potravin.

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.