Island: Druhá generace imigrantů je méně vzdělaná

Islandští statistici zveřejnili údaje o míře ukončení vyššího než středoškolského vzdělání podle věku, v němž se imigranti na tento ostrov přistěhovali.

Míra úspěšného dokončení i předčasného ukončení vzdělání na vyšších stupních u přistěhovalců, kteří se přestěhovali na Island před dosažením věku sedmi let, se příliš neliší od průměrných údajů bez ohledu na místo narození studenta. Ze všech nových studentů, kteří začali studovat na podzim roku 2015, jich 60 % úspěšně ukončilo svá studia do čtyř let od nástupu a 17 % jich stále ještě studuje. V případě imigrantů, kteří se na ostrov přestěhovali před svými sedmými narozeninami, byla míra úspěšného ukončení 57,8 %, a z přistěhovalců druhé generace pak zvládl studia ve čtyřletém intervalu každý druhý (50,0 %). Ovšem mezi imigranty, kteří se na Islandu usídlili v době, když již byli starší sedmi let, dokázal úspěšně ukončit vyšší než středoškolská studia do čtyř let od jejich začátku jen každý třetí (32 %). Přitom míra dokončení studií u osob narozených na Islandu rodičům, kteří se také na ostrově narodili, byla 62,1 %.

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.