Maloobchod – listopad 2020

Maloobchodní tržby se oproti listopadu 2019 reálně snížily o 5,3 %. Ve srovnání s říjnem 2020 byly nižší o 5,6 %. V průběhu listopadu pokračovala omezení zavedená již v říjnu – byla uzavřena velká část maloobchodních prodejen a od 18. listopadu došlo k omezení počtu zákazníků v otevřených prodejnách.

Důvěra spotřebitelů, která v reakci na opatření během října výrazně klesla, se dál snižovala. V listopadu se zvyšovaly zejména jejich obavy z růstu nezaměstnanosti. Klesala také důvěra obchodníků. Snížil se podíl obchodníků, kteří celkovou ekonomickou situaci hodnotili jako dobrou, a zhoršil se také jejich výhled ohledně vývoje v příštích měsících.

Situace v maloobchodě se do značné míry podobala jarní vlně omezení. Během celého listopadu zůstala zavřená řada provozoven převážně nepotravinářského zboží, takže se propad tržeb v tomto segmentu dále prohluboval. Reálný pokles tržeb za nepotravinářské zboží proti listopadu 2019 činil 8,7 % (nominálně se tržby propadly o 9,2 %). Tržby za potraviny naopak podobně jako v říjnu reálně rostly (o 1,9 %, nominálně o 4,5 %). Tržby za pohonné hmoty vlivem nižší mobility reálně klesly o 10,9 % (nominální propad vzhledem k výrazně nižším cenám dosáhl 21 %).

Také v listopadu situace nahrávala nákupům prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby (reálný růst tržeb o 36,5 %). Mírně rostly tržby i nespecializovaným prodejnám s převahou potravin (řetězce, 1,6 %).

Oproti říjnu se silně prohloubil meziroční reálný propad tržeb prodejen s oděvy a obuví (77,8 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 37,1 %) a s výrobky pro domácnost (o 21,3 %). Ačkoli specializované prodejny s potravinami mohly zůstat otevřeně, jejich tržby oproti listopadu 2019 reálně klesly o 29,4 %. Mírný reálný nárůst tržeb proběhl u prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením (2,4 %).

V říjnu ještě maloobchodní tržby ve většině zemí EU navzdory zhoršené epidemické situaci rostly. V listopadu už v EU tržby reálně klesly o 1,9 %. Pokračoval ale velmi příznivý vývoj v Německu, nárůst zaznamenalo také Polsko. Na Slovensku i v Rakousku tržby klesaly.

Ve srovnání s listopadem 2019 se velmi silně zvýšily ceny alkoholických nápojů a tabáku. Výrazně zpomalil růst cen potravin a nealkoholických nápojů. Zvolnění bylo patrné u přírůstků cen odívání a obuvi a bytového vybavení a zařízení domácností. Meziročně výrazně nižší byly stále ceny pohonných hmot.

Celkově od ledna do listopadu tržby v maloobchodě reálně klesly o 1,2 % oproti stejnému období roku 2019. Z toho tržby za potraviny zůstaly stejné jako ve stejném období předchozího roku (klesly o 0,2 %). Za nepotravinářské zboží tržby klesly o 0,3 %. Velký reálný propad (-8,2 %) byl zaznamenán u pohonných hmot.

Maloobchod (bez prodeje a oprav motorových vozidel) v roce 2019

Reálný růst tržeb o 4,8 %. Z toho tržby maloobchodu s potravinami rostly o 2,0 %, nepotravinářského zboží o 7,6 %, s pohonnými hmotami o 2,3 %.

Potraviny tvořily 39,7 % tržeb v maloobchodě, nepotravinářské zboží 49,2 %. Řetězce v odvětví prodeje potravin (podniky s více než 1000 zaměstnanci) tvořily 26,7 % tržeb.

Zaměstnával 6,6 % osob v národním hospodářství. Z toho 80 % jsou zaměstnanci a 20 % sebezaměstnaní. Na hrubé přidané hodnotě v národním hospodářství se podílel 4,2 %.

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby