Spotřebitelská inflace – prosinec 2020

Spotřebitelské ceny se oproti prosinci 2019 zvýšily o 2,3 %. Přírůstek byl nejnižší za předchozí dva roky. Největší vliv na zpomalení měly v posledních měsících ceny potravin a nealkoholických nápojů, které v prosinci poprvé od ledna 2019 meziročně klesly (‑0,1 %). Snižovaly se zejména ceny zeleniny, vepřového  a vajec. Mírné zpomalení pokračovalo také u cen bydlení  a energií (v prosinci 1,2 %) – slaběji rostly ceny elektřiny. Pouze malý zůstává přírůstek cen dopravy (0,6 %). Na 2,2 % zpomalil i růst cen odívání a obuvi.

V prosinci měly stále největší vliv na inflaci ceny alkoholických nápojů a tabáku. Jejich meziroční dynamika dokonce dále zrychlovala na 10,7 %. Vzhledem k významu ve spotřebním koši významně přispívaly i mírně rostoucí ceny bydlení a energií a inflaci výrazně ovlivnil i nárůst cen stravovacích služeb o 4,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly v prosinci o 2,0 % a ceny služeb o 2,8 %.

Trendy

V EU se cenový růst v listopadu držel blízko nuly (0,2 %) Česko podobně jako jiné země střední Evropy mělo inflaci výrazně nadprůměrnou.

Spíše do pozadí ustoupil vliv významných složek spotřeby – potravin, bydlení a energií a dopravy. To přináší úlevu zejména nízkopříjmovým domácnostem, pro které je bydlení a potraviny hlavní součástí jejich výdajů. Tyto faktory ale například v domácnostech důchodců převážil stále sílící růst cen alkoholických nápojů a tabáku (ty mají v jejich spotřebě nadprůměrný podíl). I to je důvod, proč index spotřebitelských cen v domácnostech důchodců v posledních měsících roste rychleji než index pro průměrnou domácnost.

Rok 2020

V roce 2020 v úhrnu vzrostly spotřebitelské ceny o 3,2 %, což bylo nejvíce od roku 2012. Nejvíce se ceny zvyšovaly v 1. čtvrtletí (3,6 %), kdy jim impuls dávaly všechny významné složky spotřebního koše (potraviny, bydlení a energie, doprava, alkoholické nápoje…). Od srpna pak meziroční dynamika cen postupně slábla. Nejméně rostly ceny ve 4. kvartálu (2,6 %).

Největší vliv na růst cen loni měly potraviny a nealkoholické nápoje, bydlení a energie a alkoholické nápoje a tabák. U potravin se zejména v první polovině roku projevoval silný růst cen masa vyvolaný nedostatkem vepřového na světových trzích. V cenách bydlení a energií přetrvával silný růst cen elektřiny. Velmi silný a vlivem předzásobení tabákem rozložený v čase byl vliv spotřební daně u alkoholických nápojů a tabáku. V menší míře na zvyšování inflace působil též růst cen stravování a ubytování.

Mírně ke snižování cenové hladiny přispěl vývoj cen v oddíle pošty a telekomunikace, kde ceny klesají dlouhodobě v Česku i v EU. Ačkoli během jara došlo k rekordnímu propadu cen ropy, což mělo velký vliv na ceny dopravy, výsledný vliv na celoroční inflaci byl nulový. Propad cen pohonných hmot totiž kompenzoval silný růst cen dopravních prostředků.