Tomáš Koška: Když vás online komunikace unaví, jděte do lesa

Rozhovor s produktovým manažerem Microsoftu Tomášem Koškou.

Jaká statistická data a k jakým účelům v Microsoftu nejčastěji využíváte?

Pro plánování našeho byznysu nás zajímají především makroekonomická data: HDP, data na úrovni firemního sektoru, inflace nebo cenové indexy. Sledujeme také historická data, predikce růstu ekonomiky a segmentu informačních technologií. Získané informace pak využíváme k určení potenciálu obchodních příležitostí v jednotlivých obchodních segmentech a v produktových divizích. Následně sestavujeme prodejní plán a stanovujeme si prodejní cíle. Statistika je tedy pro nás poměrně důležitým oborem.

Pracujete i s výsledky ze sčítání lidu, domů a bytů?

Jelikož jsme společnost, která vyvíjí produkty, sledujeme zejména statistiky vypovídající o rozšíření informačních technologií v domácnostech. Jedná se například o rychlost připojení k internetu, různé věkové profily uživatelů a další studie, které zkoumají chování uživatelů nebo spotřebitelů. Zajímá nás ale třeba i to, jak dlouho lidé dojíždějí do práce, abychom věděli, jakou výdrž má mít baterie, nebo kolik má domácnost v průměru dětí a zda mají počítač. I když se na tyto informace zaměřují různé specializované studie, je dobré znát také data z globálního nadhledu. Statistika je prostě naším denním chlebem, málokteré rozhodnutí se obejde bez statistických podkladů.

Proč je podle vás důležité, aby se ve statistických datech orientovaly nebo se o nich učily i děti ve školách?

Dle mého názoru statistika představuje hlavně fakta. Jakékoliv rozhodnutí, ať už obchodní, produktové, nebo dokonce životní, by se mělo opírat o jistá fakta. Statistických údajů jsou samozřejmě miliony, a právě proto by se děti měly naučit se v nich správně orientovat. Nejen informace vyhledávat, ale také si je ověřovat a nevěřit všemu, co jim kdo řekne. Úroveň vzdělání neustále roste a schopnost správně se orientovat v záplavě informací hraje stále větší roli.

Tomáš Koška

Ve společnosti Microsoft se zabývá hardware portfoliem. V divizi Microsoft Surface, jejíž produkty byly hlavní cenou v projektu Minisčítání, má zodpovědnost za celý proces od plánování produktu přes jeho výrobu, prodej a marketing až po finální doručení k zákazníkům.

Zaujala vás v poslední době nějaká statistická data?

My teď velmi sledujeme údaje o informačních technologiích. Pro nás jsou zajímavá třeba data o přístupu dětí k nim, jaké mají připojení k internetu nebo jaké parametry mají zařízení, která děti používají. Je to důležité zejména z hlediska vývoje nových aplikací.

Jak reagujete na současnou situaci, kdy se většina komunikace přesouvá na online platformy? Podporuje Microsoft rozvoj online komunikování a online prostředí?

Určitě ano, online komunikaci se stále snažíme různým způsobem inovovat, naše platforma je dokonce zčásti vyvíjena tady v Česku.

První věc, kterou jsme museli v souvislosti s náhlým přechodem řady lidí na práci či studium z domova na jaře loňského roku udělat, bylo zvýšení kapacity datových center. Nápor na přenos dat byl opravdu obrovský.

Hodně jsme se věnovali také vylepšení aplikace pro vzdálenou online výuku. Zohlednili jsme situace, které ve škole doopravdy nastávají. Můžete se přihlásit o slovo, máte možnost zatleskat, učitel si může žáky virtuálně posadit do lavic a získat tak o nich lepší přehled… Postupně zvyšujeme interaktivitu, aby se online komunikace na dálku co nejvíce přiblížila skutečnosti.

Zabýváte se také riziky, která online výuka přináší?

Základním problémem, který řešíme všichni, je jistá sociální izolace, kdy se děti i dospělí, když pracují z domova, cítí svým způsobem omezení, uzavření do „světa online“ bez možnosti skutečné interakce. O tomto tématu je třeba mluvit. Já sám jsem měl několik přednášek, jakým způsobem s online komunikací pracovat a jak při ní postupovat, aby to méně připomínalo nějakou „chladnou věc“. Aby si lidé zapínali webovou kameru, používali kvalitní zvuk a dělali pravidelné přestávky. Školám radím, aby dbaly na délku vyučovacích hodin, aby děti měly mezi hodinami patnáct minut času na to, si mezi sebou povídat. Proto jsme jim do aplikací zapracovali nástroje, které budou podporovat sociální interakci.

Jisté riziko shledávám u dětí, které jsou od online světa úplně odříznuté, které k těmto technologiím nemají přístup. Žijí v domácnostech bez vybavení či připojení k internetu nebo tam, kde rodiče neumějí s informačními technologiemi pracovat a ani žádné nevyužívají. V uplynulých měsících se řada společností snažila znevýhodněným dětem informační technologie poskytnout, pak se ale ukázalo, že některé děti s tím vybavením neumějí samostatně pracovat. Vyplývá z toho, že je potřeba zvýšit úroveň IT kompetencí.

Jak negativním stránkám online komunikace čelíte vy osobně?

Člověk by měl umět rozpoznat moment, kdy hrozí, že by „onlinově vyhořel“. Jsou to přesně ty nekonečné šňůry telekonferencí, kdy absolvuje jeden hovor za druhým. My jsme s kolegy zavedli vycházky do lesa. Zachováváme dvoumetrové rozestupy a absolvujeme schůzku takhle za pochodu. Přijedeme každý svým autem, máme roušky, ale jdeme a vidíme se. Když to nejde takto, je tu možnost vzít si sluchátka a jít do toho lesa sám. Lidé by se měli naučit, že když mají online hovory nebo výuku, nemusejí být na jednom místě. Do té rutiny je prostě třeba vnést změny, aby to nebylo monotónní.

Co bude podle vás hlavním trendem v oboru IT pro rok 2021? Případně co byste do nového roku oboru IT přál?

Pro nás to bude rozhodně rok Microsoft Teams a hybridního pracovního prostředí. Budeme muset efektivně vyřešit zapojení všech zaměstnanců do pracovních týmů, ať už budou pracovat kdekoliv. To stejné bude platit i pro žáky a studenty. Pro celý segment IT technologií lze očekávat zrychlení vývoje a investic v oborech, jakými jsou umělá inteligence, automatizace skladů, robotika, zabezpečení, smíšená realita a další.

IT oboru přeji především dostatek komponentů a stabilnější poptávku.

Microsoft a ČSÚ

Microsoft je hlavním partnerem projektu Minisčítání, který probíhal od podzimu do konce roku 2020 na základních školách a víceletých gymnáziích a dětem zábavnou formou přiblížil obor statistiky. Hlavní partner Microsoft věnoval čtrnácti vylosovaným školám tablet Microsoft Surface Go 2, který může nejen výrazně ulehčit distanční výuku, ale také zajistit větší míru interaktivity při hodinách. Je vybaven klávesnicí a zařízením Surface Pen, s jehož pomocí lze simulovat např. i psaní na papír. Tablet lze též využít pro snazší začlenění znevýhodněných jedinců do výuky.

Kromě tabletu od Microsoftu získaly další školy ceny od Lega, nakladatelství CREW, DinoParku nebo Albi.

Rozhovor si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.