Pokles tržeb v maloobchodě

Maloobchodníkům tržby za první tři čtvrtletí 2020 meziročně klesly. Růst tržeb si udržel pouze prodej nepotravinářského zboží, zejména zvýšením nákupů prostřednictvím internetu.

Neočištěné tržby v maloobchodě (CZ­NACE 47) za leden až září 2020 reálně meziročně klesly o 0,4 %. Nerovnoměrný vývoj tržeb ovlivnila opatření na zamezení šíření koronaviru, kvůli kterým byla řada maloobchodních prodejen určitou dobu uzavřena nebo měla omezený provoz. V prvním čtvrtletí tržby v maloobchodě reálně meziročně vzrostly o 1,8 %, a to díky vyššímu prodeji potravin i nepotravinářského zboží. U potravin meziroční růst tržeb navíc zrychlil, naopak u nepotravinářského zboží tempo růstu výrazně zpomalilo. Ve druhém čtvrtletí převládal pokles tržeb v maloobchodě, celkem o 3,8 %. Ve třetím čtvrtletí se na růstu tržeb o 1,0 % podílel pouze prodej nepotravinářského zboží. Prodej pohonných hmot zaznamenal pokles oproti minulému roku ve všech třech uplynulých čtvrtletích.

Internetové obchody s dvouciferným růstem

Tržby za nepotravinářské zboží (bez pohonných hmot) za první tři čtvrtletí tohoto roku reálně meziročně vzrostly o 1,3 %, což je o 7,1 procentního bodu méně než v předchozím srovnatelném období. Je to nejpomalejší tempo růstu v prvních třech čtvrtletích za posledních sedm let. Na růstu tržeb za nepotravinářské zboží se podílel zejména internetový a zásilkový prodej, který vzrostl o 25,3 %. K dvoucifernému meziročnímu růstu tržeb internetového a zásilkového prodeje došlo, stejně jako v minulých letech, ve všech devíti měsících letošního roku. V samotném dubnu vzrostl prodej dokonce o 49,3 % oproti stejnému měsíci předchozího roku. Uzavření kamenných obchodů v době opatření proti šíření koronaviru vedlo k tomu, že prodejci i zákazníci začali ve větší míře využívat možnosti prodeje a nákupu prostřednictvím internetu.

Z hlediska sortimentu nepotravinářského zboží se v meziročním srovnání ve stálých cenách za letošní tři čtvrtletí nejvíce dařilo prodeji ve specializovaných prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím a s výrobky pro domácnost, kde tržby vzrostly o 3,5 % až 4,1 %. Naproti tomu méně se utržilo v obchodech s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 6,8 %) a s oděvy a obuví (o 24,9 %).

Tržby v prodejnách s potravinami se za letošní první tři čtvrtletí snížily reálně meziročně o 0,2 %, předtím naposledy klesly v roce 2013. Tržby v běžných cenách ovšem vlivem zvýšení cen potravin vzrostly o 4,7 %. Stejně jako loni, i letos se prodej ve stálých cenách za první tři čtvrtletí vyvíjel protichůdně ve specializovaných a nespecializovaných prodejnách. Specializované prodejny vykázaly meziroční pokles tržeb (o 9,9 %), naopak nespecializované prodejny s převahou potravin růst (o 0,4 %).

Za první tři čtvrtletí 2020 z celkových tržeb maloobchodních řetězců s 1 000 a více zaměstnanci zařazených do odvětví „nespecializované prodejny s převahou potravin“ tvořily tržby za potraviny 80,7 %, za nepotravinářské zboží včetně pohonných hmot 15,2 % a za vlastní výrobky a služby 4,1 %. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky, které patří do sortimentu potravin, tvořily na celkových tržbách řetězců 9,0 %, resp. 1,6 %.

Prodej pohonných hmot za první tři čtvrtletí letošního roku klesl reálně meziročně o 7,4 %, přičemž naposledy byl pokles zaznamenán před sedmi lety. V běžných cenách obchodníci utržili meziročně o 15,8 % méně vlivem poklesu cen pohonných hmot od března 2020.

Mezinárodní srovnání

Tržby v maloobchodě po očištění od sezónních a kalendářních vlivů se v září 2020 v ČR zvýšily reálně meziročně o 0,5 %. Tento růst byl pod průměrem EU27, kde tržby vzrostly o 2,5 %. Devatenáct zemí evropské sedmadvacítky zaznamenalo růst, v osmi zemích došlo naopak k poklesu. Nejvíce se dařilo obchodníkům v Irsku (růst o 12,7 %), nejméně na Maltě a v Bulharsku (pokles o 9,2 %, resp. o 9,8 %). Všechny sousední země vykázaly vyšší růst než ČR. Polsko o 6,1 %, Slovensko o 5,6 %, Německo o 4,9 % a Rakousko o 4,4 %.

Tržby v maloobchodě s potravinami a nepotravinářským zbožím (stálé ceny, sezónně očištěno, %)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby