V Česku přibývá předčasných starobních důchodů

Podíl předčasných starobních důchodů u nás každoročně narůstá. Před deseti lety představovaly pouze 19 % ze všech starobních důchodů, loni už více než čtvrtinu.

V roce 2019 pobíralo v České republice předčasný starobní důchod 643 tisíc obyvatel, což je téměř 27 % ze všech starobních důchodců. Mezi nově přiznanými důchody tvořily loni ty předčasné dokonce 29 %. Odložený odchod do důchodu naopak využilo pouze 0,8 % ze všech nových důchodců.

Při odchodu do předčasného důchodu, tedy za předpokladu splnění povinné doby pojištění, ale nedosažení důchodového věku, dochází k trvalému krácení procentní výměry důchodu. Měsíční výše předčasného starobního důchodu dosahovala v prosinci 2019 v průměru 12 261 Kč, přičemž průměrný řádný starobní důchod tuto částku převyšoval o více než 2 000 Kč.

Nejnižší zastoupení předčasných starobních důchodů bylo v Praze (14 %), podprůměrné bylo také v krajích Středočeském a Jihomoravském (23 % a 25 %). Naopak nejvyššího podílu předčasných starobních důchodů dosáhl Kraj Vysočina (34 %), více než 30% podíl pak zaznamenaly kraje Pardubický, Moravskoslezský a Olomoucký.

Stejně jako mezi příjemci všech starobních důchodů je i mezi příjemci předčasných starobních důchodů více žen než mužů, což je dáno obecně vyšším počtem žen v seniorské populaci. Relativní zastoupení mužů, kteří pobírají předčasný starobní důchod, je ale vyšší. Z mužů pobírajících starobní důchod jich má předčasný 29 %, naproti tomu žen s předčasným důchodem je 25 % ze všech starobních důchodkyň.

Příjemci předčasných starobních důchodů k 31. 12.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.