Evropské ekonomiky stále pociťují jarní ztráty

Ve všech zemích EU hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí 2020 mezičtvrtletně rostl. Za 3. kvartálem 2019 ale většina ekonomik zaostávala.

V Česku i v celé Evropské unii bylo 3. čtvrtletí 2020 charakterizováno rozvolněním opatření, která jednotlivé země na jaře zavedly proti šíření covidu-19. To pomohlo opětovnému rozjezdu většiny odvětví, i když některá (zejména ta související s cestovním ruchem nebo zprostředkováním zaměstnání) nadále ztrácela. Mezičtvrtletně se HDP v EU ve 3. čtvrtletí zvýšil o 11,5 %. Výše mezičtvrtletního přírůstku u mnoha zemí korelovala s velikostí předchozího propadu, takže největší nárůsty zaznamenaly zejména země evropského jihu – Francie 18,7 %, Španělsko 16,7 % a Itálie 15,9 %.

Ve všech zemích EU byl mezičtvrtletní přírůstek podpořen domácí spotřebou a ve většině ekonomik také investiční aktivitou. Česko přitom patřilo mezi nemnohé výjimky, kde výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu mezičtvrtletně klesly (o 5,0 %, méně výrazné poklesy zaznamenaly také Malta, Řecko a Finsko), takže mezičtvrtletnímu přírůstku 6,9 % pomohla zejména zvýšená zahraniční poptávka.

V naprosté většině zemí EU mezičtvrtletní oživení nestačilo na kompenzaci ztrát z 2. čtvrtletí. Meziroční pokles HDP v EU dosáhl 4,2 %. Meziroční nárůst hrubého domácího produktu zaznamenaly pouze Irsko (8,1 %) a Lucembursko (0,5 %). Nejméně oproti předloňskému 3. čtvrtletí zaostávaly ekonomiky Litvy (–1,6 %), Polska (–1,8 %) a Slovenska (–2,3 %). Naopak velké meziroční propady se udržely v případě Řecka (–11,7 %, řecká ekonomika také měla nejnižší mezičtvrtletní přírůstek mezi zeměmi EU), Chorvatska (–10,0 %) a Malty (–9,2 %).

V případě spotřeby se úroveň z 3. čtvrtletí 2019 podařilo překonat několika zemím EU, konkrétně Kypru (6,5 %), Bulharsku (2,7 %), Řecku (1,6 %), Lucembursku (1,5 %), Polsku (1,2 %) a Slovensku (0,6 %). Ve zbytku Unie spotřeba meziročně klesala. Podobně také investice meziročně vzrostly jen v Estonsku (12,4 %), Lucembursku (7,8 %), Rumunsku (2,0 %), Dánsku (0,9 %), Itálii (0,7 %) a Portugalsku (0,5 %).

Reálná meziroční změna HDP v zemích EU (3. čtvrtletí 2020, v %, sezónně a kalendářně očištěno)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.