Stavebnictví – prosinec 2020

Stavební produkce v prosinci oproti listopadu reálně klesla o 2,0 %. Meziročně se snížila o 12,4 %, Poprvé od května 2020 přispělo k poklesu výhradně pozemní stavitelství. Trend celkové produkce zůstává sestupný. Situace v jednotlivých segmentech stavebnictví se významně lišila.

Produkce v pozemním stavitelství se v prosinci meziročně propadla o 16,5 %, nejvíce za celý rok. Vedle váznoucí poptávky i administrativní nepřipravenosti staveb se projevil i efekt vyšší loňské základny. Vývoj v pozemním stavitelství zčásti odráží i útlum v zahajované bytové výstavbě. Některé velké stavební firmy patrně přesunuly část svých kapacit na inženýrské stavitelství. V něm produkce meziročně stagnovala, meziměsíčně ale rostla počtvrté v řadě.

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení oproti prosinci 2019 mírně klesla (o 2,8 %), zejména vlivem vývoje u nové výstavby. Bez zahrnutí staveb nad 1 mld. korun by celková orientační hodnota stagnovala. Podobně jako na jaře mohly být výsledky ovlivněny i omezenější činností stavebních úřadů. Pozitivní byl naopak vývoj nových stavebních zakázek u podniků s více než 50 zaměstnanci. Jejich hodnota byla ve 4. čtvrtletí vyšší o 7 %. Šlo o nejsilnější meziroční růst během loňského roku. Obdobný růst zde vykázaly jak pozemní, tak inženýrské stavitelství. Dobré vyhlídky dává i celková zásoba stavebních zakázek, jež byla na konci prosince meziročně vyšší o šestinu. Rostla zásoba nejen veřejných, ale i soukromých zakázek i poptávka v zahraničí.

Počet zaměstnanců ve stavebnictví meziročně klesl o 2,0 %. To bylo více než za 4. čtvrtletí (-1,7 %) i celý loňský rok (-1,4 %). Lépe na tom byly velké firmy (častěji působící v inženýrském stavitelství), ty počet zaměstnanců na konci mírně navýšily.

Průměrná hrubá mzda zaměstnance ve stavebnictví vzrostla v prosinci meziročně o 5,2 % a za celý loňský rok o 3,5 % – tedy skoro o polovinu méně než v roce 2019, ale téměř dvojnásobně oproti průmyslu. Vedle mezd zvolnil také růst cen stavebních prací. Ty byly v prosinci meziročně vyšší o 3,0 %, což bylo nejméně za posledního dva a půl roku. Vedle hodnoty lidské práce se projevil i vývoj cen materiálových vstupů, jenž byl loni výrazně utlumený.

Celková důvěra podnikatelů ve stavebnictví zůstávala v poslední čtvrtině roku stabilní. Nadále se pohybovala v mírně negativním pásmu. Nebyly očekávány významnější změny u zaměstnanosti. Hodnocení současné celkové poptávky bylo nejlepší za posledních devět měsíců.

Rok 2020

Stavební produkce po třech silných růstových letech v roce 2020 klesla o 7,7 %. To bylo nejvíce za poslední dekádu. Klíčovou roli sehrálo pozemní stavitelství, jehož loňský útlum (o desetinu) byl nejvyšší v dostupné řadě po roce 2000. Naopak výkon inženýrského stavitelství navzdory vyšší srovnávací základně loni klesl jen o 1 %. Projevil se pokračující růst veřejných investic do dopravní infrastruktury. Investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury byly loni meziročně o 41 % vyšší, zrychloval rovněž příliv prostředků ze strukturálních fondů EU (+21 %, na 75,8 mld. korun).

Stavebnictví loni pomáhaly opravy a modernizace, neboť dále rostla hodnota stavebních povolení na změny dokončených staveb. Naproti tomu k útlumu došlo hlavně u nové výstavby, zejména nebytových budov. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k poklesu u zahájených (-8,9 %) i dokončených bytů (-5,4 %). Zahajovaná bytová výstavba uvadala hlavně ve druhé půli loňského roku, naopak tempo u dokončených bytů ke konci roku zrychlovalo.

Stavební produkce v EU se od ledna do listopadu 2020 meziročně snížila o 5,3 %. Ve většině států kleslo hlouběji pozemní stavitelství než inženýrské. Útlum stavebnictví v Česku (-7,2 %) byl mírně vyšší než v zemích eurozóny (-6,1 %), ale slabší než např. v Maďarsku (-9,9 %), Slovensku (-12,6 %) či Francii (15,5 %) a Španělsku (-13,6 %). Stavebnictví nadále rostlo v Německu (+2,6 %). To bylo jednou z mála zemí (společně např. s Dánskem, Itálií či Nizozemskem), jejíž stavební produkce z listopadu již dosáhla předpandemické úrovně (z počátku roku 2020).

Více informací na www.czso.cz

Stavebnictví, byty