Zahraniční obchod se zbožím – prosinec 2020

Vývoz zboží oproti prosinci 2019 vzrostl o 18,0 % na 294,8 mld. Kč. Dovoz se zvýšil o 7,4 % na 277,0 mld. Bilance zahraničního obchodu se zlepšila o 25,9 mld. Kč a dosáhla přebytku 17,7 mld.

Zrychlování meziročního růstu exportu pokračovalo. V prosinci mimořádně vysokému nárůstu pomohlo srovnání se slabším prosincem 2019 i dva pracovní dny navíc. Velmi silné přírůstky zaznamenal vývoz všech klíčových artiklů – motorových vozidel (33,7 %), počítačů, elektrických a optických přístrojů (11,3 %), strojů a zařízení (8,9 %), elektrických zařízení (17,3 %), atd. Zachycené poklesy souvisely hlavně s propadem cen (koks a rafinované ropné výrobky).

Mimořádně vysoký přírůstek vývozu dal impuls také importu, který je na něj v českých podmínkách těsně navázán. Zrychlení dynamiky bylo plošné a nejvyšší nárůst zaznamenal dovoz elektrických zařízení, pryžových a plastových výrobků a základních kovů. Klesl import základních farmaceutických výrobků a přípravků a pokračoval propad u ropy a zemního plynu.

Zahraniční obchod v roce 2020 dosáhl prvního prosincového přebytku v dostupné časové řadě. Bilance byla v prosinci kladná zejména díky masivnímu meziročnímu nárůstu kladného salda obchodu s motorovými vozidly (+14,7 mld. Kč) i zmírnění deficitu obchodu s ropou a zemním plynem (+5,4 mld. Kč). Ve směru zhoršení bilance výrazněji působily jen elektrická zařízení (‑3,1 mld. Kč) a základní kovy (‑1,1 mld. Kč). Za zlepšením bilance stál výhradně obchod se zeměmi EU, především s Německem, Francií a Slovenskem.

Rok 2020

V kumulaci od počátku roku dosáhl přebytek bilance 190,0 mld. Kč a proti roku 2019 se zvýšil o 44,3 mld. Hodnota vývozu klesla o 4,5 % a dovozu o 5,9 %.

V samotném 4. čtvrtletí 2020 činil přebytek bilance 83,2 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 70,3 mld. Export meziročně narostl o 10,4 % a import o 2,7 %.

Na zvýšení přebytku měl loni největší podíl obchod s ropou a zemním plynem, u kterého se díky propadu cen obvyklý deficit meziročně zmírnil o 55,9 mld. Kč. Výrazně přispěl i obchod se základními kovy (+23,0 mld.). Bilance se loni nejvíce zhoršila u obchodu s motorovými vozidly (‑23,0 mld. Kč), elektrickými zařízeními (-19,5 mld.) a počítači, elektronickými a optickými přístroji (-18,9 mld.).

Export utrpěl velké ztráty zejména v průběhu 2. čtvrtletí, kdy došlo k dočasnému uzavření velkých podniků (zejména automobilek) v Česku i Evropě. Ve druhé polovině roku se vývozci snažili alespoň část jarního propadu vykompenzovat, což se projevilo i na mimořádně vysokém zlepšení bilance za 2. pololetí 2020 (meziroční zlepšení o více než 100 mld. Kč). Přebytek ve 2. pololetí dosáhl 141,3 mld. Kč, což bylo jen trochu méně než kumulace za celý rok 2019 (145,7 mld.).

Propad utrpěli zejména vývozci motorových vozidel a další obory napojené na automobilový průmysl. Za celý rok 2020 se hodnota vývozu motorových vozidel snížila o 9,6 %, strojů a zařízení o 7,7 %, elektrických zařízení o 2,3 %, kovodělných výrobků o 5,1 %.

Jen mírně se ve srovnání s jinými artikly na jaře propadl vývoz počítačů a elektronických a optických přístrojů. To také přispělo k loňskému celkovému nárůstu jejich vývozu o 4,9 %. Zvýšila se také hodnota vývozu potravinářských výrobků (6,5 %) a základních farmaceutických výrobků (4,2 %).