Mezinárodní ceny za statistiku

Na světovém statistickém kongresu budou oceněni nejlepší lidé z oboru.

Mezinárodní statistický institut (ISI) vyhlásil čtyři ocenění, která budou udělena významným odborníkům v oblasti statistiky při příležitosti světového virtuálního statistického kongresu 2021.

Pro osobnosti, které se během svého života zasloužily o významný vývoj či zlepšení statistiky v některé zemi nebo regionu, je určena Mahalanobisova mezinárodní cena sponzorovaná vládou Indie. Cena zakladatelů statistiky za současný výzkum bude udělena výzkumníkům, jejichž objevy silně ovlivnily statistickou teorii, metodiku či aplikační praxi. Cena Jana Tinbergena je příležitostí pro mladé statistiky, kteří díky ní budou moci na kongresu prezentovat své práce. Cenu sponzoruje nizozemský Mezinárodní statistický studentský fond. Čtvrté ocenění bude uděleno v soutěži pro studenty, kteří se zabývají některým ze široké škály oborů využívajících statistické metody a statistické údaje.

Nominace na uvedená ocenění probíhaly v prosinci a lednu, samotná konference a udílení cen se budou konat 11. až 16. června.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.