I Francouzi pijí víno z Chile a z Jižní Afriky

V roce 2019 se v EU prodalo přibližně 16 mld. litrů vína. Největšími producenty byly Itálie, Španělsko a Francie následované Portugalskem, Německem a Maďarskem.

V roce 2019 vyvezly členské státy EU 7,1 mld. litrů vína (včetně sektu, portského a hroznového moštu). Téměř polovina (3,1 mld. litrů) byla exportována do zemí mimo EU, zejména do Velké Británie (0,69 mld. litrů, tj. 22 % vývozu mimo EU) a do USA (0,65 mld. litrů, 21 %). Po nich v žebříčku následují Rusko (0,28 mld. litrů, 9 %) a Čína (0,25 mld. litrů, 8 %). Více než třetina (34 %) vína vyvezeného mimo EU pocházela z Itálie, dalšími velkými exportéry jsou Francie (0,8 mld. litrů, 25 % unijního vývozu) a Španělsko (0,7 mld. litrů, 22 %). Z pohledu dovozních toků dovezly členské státy EU v roce 2019 celkem 4,8 mld. litrů vína. Pouze 16 % z toho pocházelo ze zemí mimo EU, zejména z Chile (0,17 mld. litrů, 23 % dovozu mimo EU) a Jižní Afriky (0,16 mld. litrů, 21 %).

Mezi členskými státy EU byly největšími dovozci vína Německo, kam směřovalo 30 % dovozu ze zemí mimo EU (0,23 mld. litrů). Na nizozemský trh mířilo v témže roce 0,11 mld. litrů (15 %), Dánsko bylo cílem pro 0,07 mld. litrů vína pocházejícího z mimounijních zemí. Bez zajímavosti určitě není, že i taková vinná velmoc, jakou bezesporu je Francie, dováží víno ze zahraničí, a to nejen z ostatních zemí EU, ale i ze zemí mimo Unii.

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.